Platform voor buurtontwikkeling

Hoe kun je als mantelzorger betekenisvol zijn?

Empowerment van mantelzorgers
Praktijkverhaal
30 januari 2020
Foto van Habiba gemaakt door Rob Lamping

Foto: Rob Lamping

Dankzij AMWHAT hebben mantelzorgsters Touria en Fatiha zich verder kunnen ontwikkelen. Vandaag vertellen ze waarom AMWAHT voor hen betekenisvol is en welke rol mantelzorg consulent in hun leven speelt.

Habiba Chrifi-Hammoudi, consulent bij Steunpunt Mantelzorg Utrecht, is al jaren betrokken bij Alle Mantelzorgers Werken aan Hun Toekomst, AMWHAT in het kort. Een opleiding die destijds door Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie werd ontwikkeld en die Habiba met een docent verder uitwerkte. Sinds 2013 hebben honderden vrouwelijke mantelzorgers met een migratieachtergrond zich dankzij AMWAHT verder kunnen ontwikkelen. Onder ander Fatiha en Touria.

Fatiha, je volgde de opleiding en begeleidt nu zelf mantelzorgers. Hoe ging dat?

‘Habiba kwam bij mij op bezoek en vroeg of ik mee wilde doen met AMWAHT. Zo is het begonnen. Ik volgde de opleiding en leerde zo veel! En er was ineens een woord voor wat ik deed: ‘mantelzorgen’. Daardoor werd ik me bewust dat ik altijd voor anderen aan het zorgen was. Habiba leerde mij dat er balans moet zijn. Dat je alleen goed voor anderen kunt zorgen als je goed voor jezelf zorgt. Terwijl ik, en dat zie ik ook bij andere mantelzorgers, alles gaf wat ik had aan energie. Ik leefde in een schil en die heb ik langzaam afgepeld. Dankzij Habiba ben ik uitgevlogen. Nog steeds doe ik veel: mantelzorgen, vrijwilligerswerk, werken! Maar toch heb ik nu veel meer energie.’

Habiba, kun je ons iets meer vertellen over AMWAHT?

‘Met AMWAHT leiden we mantelzorgers met een migratieachtergrond op tot groepswerkers die zelf mantelzorgers gaan helpen. Zij werven ze en begeleiden hen, onder meer in een lotgenotengroep. De mantelzorgers worden vervolgens weer maatje voor een andere vrouw en vrijwilliger bij AMWATH. Belangrijk want mantelzorgen vraagt veel van vrouwen. Vaak hebben zij een dagtaak aan de zorg voor ouders of een ziek kind. Ze vinden het vanzelfsprekend dat ze zichzelf wegcijferen. Het project onderscheidt zich doordat vrouwen het Nederlands niet machtig hoeven te zijn om de opleiding te mogen volgen. Met AMWAHT zetten we breed in op bewustwording en persoonlijke groei.’

Touria, jij neemt deel aan de groep van Fatiha. Hoe is dat voor je?

‘Mijn zoon Ilias heeft de zeldzame huidziekte Xeroderma Pigmentosa. Door buitenlicht kan hij kanker krijgen. Hij heeft veel zorg nodig en kan alleen in een speciaal pak naar buiten. Ik ben blij als het winter is, dat is voor hem prettiger. In de zomer heb ik veel verdriet. Hij heeft het warm en het doet me pijn dat ik niet met hem naar het strand kan. Ik voelde me jarenlang geïsoleerd. Ik durfde niet over de ziekte van Ilias te praten. Maar door AMWAHT ga ik nu iedere woensdag naar de lotgenotengroep. Daar kan ik over mijn zorgen vertellen. Door het contact met andere vrouwen voel ik de pijn minder. Ik hoor verhalen en denk dan: ‘Zij heeft het pas echt zwaar!’.

Fatiha vult aan: ‘Er komen zoveel verhalen boven. Door te praten empoweren de vrouwen elkaar. Ze kiezen voor zichzelf. Sommigen voor het eerst in hun leven.’

Door het contact met andere vrouwen voel ik de pijn minder. Ik hoor verhalen en denk dan: ‘Zij heeft het pas echt zwaar!’

Touria: ‘We ontbijten samen, wisselen recepten uit. Maken iets voor elkaar als er een feestje is, we zamelen geld in voor goede doelen. En ik pas nu bijvoorbeeld op de baby van een van de andere vrouwen. Dat is fijn. Dat je er ook zo voor een ander kunt zijn. Het geeft me rust en ik word er blij van.’

Zijn er behalve de bijeenkomsten meer activiteiten samen?

Habiba: ‘Ja, we zorgen ook dat er andere vrijwilligsters gekoppeld worden aan de lotgenoten groepen. Bijvoorbeeld een advocate die de vrouwen leert voor zichzelf op te komen. Op een goede manier. Zodat ze bij de huisarts kunnen zeggen dat ze serieus genomen willen worden. Maar we praten ook over taboes, zoals huiselijk geweld of LHBTI. En we organiseren uitjes.’

Touria (stralend): ‘Ik ben voor het eerst sinds ik in Nederland ben naar de bioscoop geweest. Dat was bijzonder. Door wat we samen doen en delen, voelen we ons verbonden. Ik ben nu onderdeel van een ketting van maatjes.’

Lukt het werven van nieuwe mantelzorgers?

Fatiha: ‘Er is een wachtlijst. Het werkt echt als een olievlek. Iedere vrouw in de groep kent wel weer andere vrouwen die ook aan willen sluiten. AMWAHT is belangrijk voor ons. Dankzij Habiba worden we sterker! Zij is een cadeautje voor ons. En mijn grote voorbeeld. Dankzij haar kan ik betekenisvol zijn voor andere mantelzorgers!’

Verkiezing Sociaal Werker 2020

Habiba Chrifi-Hammoudi was in 2018 genomineerde voor de Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar. Deze verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk waarin werkgevers en werknemers zich inzetten voor een aantrekkelijke sector met sterke organisaties en vakbekwame medewerkers. Met de Verkiezing Sociaal Werker van Jaar laten we resultaat, impact en waarde van sociaal werk zien. Ook meedoen? Tot 14 februari kun je hier jouw kandidaat voordragen.

Dit artikel verscheen eerder op de website van Sociaal Werk Werkt.

Lees meer over: