Platform voor buurtontwikkeling

Je thuis voelen bij buurtgenoten, hoe werkt dat?

Lessen uit Wij in de Wijk 3
Publicatie
afbeelding van Redactie  
24 januari 2022
Stichting POLKA in Den Haag

Gedeelde historie, cultuur, ervaring of ambitie binden mensen. Maar dragen ze ook bij aan je thuis voelen bij de ander? Onderzoekers van Movisie verkennen hoe groepsgevoel bijdraagt aan thuisgevoel en gedeeld geluk.

 

Buurtmakers dagen zichzelf voortdurend uit om nieuwe contacten te maken en onbekenden uit te nodigen om mee te doen. Op die manier maak je van je buurt een lichte gemeenschap waar je elkaar herkent. Maar wanneer je als onbekenden samen aan de koffie zit, hoe voel je je dan op je gemak met elkaar? 

Samen in eigen kring 

Hoe zit het eigenlijk met onderlinge binding in zo’n situatie? Mensen zijn van nature geneigd om eerder om te gaan met de mensen waar ze een beetje op lijken. Dat zie je bij vriendenclubs, bij de lokale sportclub maar ook bij buurtinitiatieven. Omgaan met mensen op wie je lijkt of die hetzelfde denken, maakt dat je gemakkelijker steun bij elkaar vindt en kennissen of vrienden wordt.  

In Utrecht Zuilen bij Buurtcentrum Oase komen Utrechters met een Hindoestaans-Surinaamse achtergrond regelmatig samen voor ontmoeting in eigen kring. Toen Suriname in 1975 onafhankelijk werd, kwamen veel Surinaamse Hindoestanen naar Nederland, op zoek naar veiligheid en een beter leven. Eenmaal hier, beseften ze dat migratie een prijs heeft. Zij misten het land van herkomst, de cultuur en de religie. In het buurtcentrum praten, spelen en eten ze regelmatig samen. Ze maken muziek en vieren feest. Zo zorgen ze voor elkaar en gaan ze eenzaamheid tegen. 

Eerst bonding dan bridging

Veel gemeenten en organisaties zien het liefst initiatieven waarin mensen met verschillende achtergrond met elkaar in contact komen. Maar het is belangrijk om te zien dat de beschutting van de eigen, herkenbare groep belangrijk is voor persoonlijk geluk. Soms is het zelfs noodzakelijk om staande te blijven in moeilijke levensjaren. 

‘Thuis voelen’ en ‘op je plek zijn’ zijn belangrijke basisgevoelens voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Vanuit die zekerheid lukt het beter om een brug te slaan naar een ander (bridging).

Met deze kennis zoomt Movisie in op de positieve kanten van bonding. Het onderzoeksteam van Wij in de Wijk 3 reisde het afgelopen jaar langs mooie en leerzame initiatieven overal in ons land, van het stadse Groningen en Den Haag tot kleinere kernen als Budel en Maarheze. 

Windmolen of binnentuin  

Onderweg vertellen de initiatiefnemers van buurtprojecten over hun ervaringen, aanpak, tegenvallers en successen. En wat blijkt? Je hoeft niet op elkaar lijken voor goed contact. Ook een gedeelde ervaring of gezamenlijke interesse helpt om je verbonden te voelen met een buur. Door samen actie te voeren tegen windmolens bijvoorbeeld, of vanuit het idee om samen een mooie binnentuin te maken. Of simpelweg omdat je weet dat je je bij deze club niet hoeft te schamen voor een kleine beurs. 

Aan het einde van de publicatie Wij in de Wijk 3 lees je 5 belangrijke lessen. Over inclusiekramp, het recht op publieke plekken en over het koesteren van ‘slimme drammers’; buurtmakers die confrontatie en conflict niet schuwen wanneer ze onderweg zijn naar een betere buurt. 

De bundel Wij in de Wijk 3 van Movisie gaat over de positieve kanten van bonding oftewel binding. Op pagina 70 lees je meer over de begrippen bonding, bridging en linking.

‘Je gaat om met de mensen op wie je een beetje lijkt en minder met diegene waarvan je verschilt’, zegt politicoloog Tom van der Meer in een interview over Diversiteit in de buurt. In het interview 'Liever een kinderboerderij dan gezeur over etnisch diverse buurten' vertelt hij over zijn kijk op diversiteit en sociale samenhang.

 

Lees meer over: