Platform voor buurtontwikkeling

projectleider Effectieve sociale interventies @ Movisie
afbeelding van Peter Rensen  
Ik ben werkzaam bij Movisie als programmaleider Effectiviteit en vakmanschap en onder andere betrokken bij de databank Effectieve sociale interventies. Doel van dit project is de kwaliteitsverbetering van aanpakken in het sociaal domein. We beschrijven de aanpakken in een gratis toegankelijke databank. De aanpakken kunnen worden beoordeeld door een onafhankelijke 'erkennings'commisie, bestaande uit praktijkdeskundigen en wetenschappers. Voor mijn tijd bij Movisie, werkte ik bij het Trimbos-instituut als wetenschappelijk medewerker, bij het Leger des Heils als groepswerker in een opvang voor daklozen en bij de Universiteit van Amsterdam als assistent-in-opleiding. Daarvoor was ik 10 jaar freelance-verslaggever voor diverse tijdschriften. Ik ben opgeleid als verslaggever op de School voor de Journalistiek in Utrecht en als socioloog (stadssocioloog en theoretisch socioloog) op de Universiteit van Amsterdam. Vanuit mijn betrokkenheid bij de databank Effectieve sociale interventies werk ik mee aan de ontwikkeling van Buurtwijs. In de afgelopen decennia hebben buurtwerkers, opbouwwerkers, actieve burgers, ZZP-ers, etcetera, allerlei prachtige ideeën ontwikkeld over hoe mensen met elkaar kunnen werken aan de verbetering van de leefomstandigheden in de buurt en daarmee aan de kwaliteit van leven van de bewoners. Deze ideeën zijn uitgewerkt in aanpakken die ook nu van waarde zijn. Buurtwijs wil deelnemers en bezoekers inspireren met deze ideeën en aanpakken. Daarom maak ik graag onderdeel uit van Buurtwijs.
Sociale basis

Foto: FaceMePLS (Flickr Creative Commons)

De opbouwwerker als empowerende passant

Foto: Sebastiaan ter Burg

Praktijkverhaal
afbeelding van Peter Rensen  
16 november 2017
  Op uitnodiging van Krachtproef woonde Peter Rensen een workshop bij van  Cormac Russell en ging hij op zoek naar hulpbronnen in een Utrechtse wijk. Zijn conclusie: 'Niemand is machteloos!' 
Realistisch en gedreven blijven

Foto: Tup Wanders (Flickr Creative Commons)

Praktijkverhaal
afbeelding van Peter Rensen  
30 oktober 2017
    Peter Rensen van Movisie ging naar Oost-Groningen om mee te denken over opbouwwerk in de gemeente Oldambt. In deze blog neemt hij ons mee in de wereld van een opbouwwerker in deze fusiegemeente.
Praten in plaats van geweld

Foto: Pietplaat (Flickr Creative Commons)

Artikel
afbeelding van Peter Rensen  
1 juni 2017
  Lokale geschiedenis heeft invloed op opbouwwerk. Zeker wanneer heftige gebeurtenissen het gevolg zijn van de achtergestelde positie van een bevolkingsgroep. Welke lessen zijn er te leren uit de treinkaping van 40 jaar geleden?