Platform voor buurtontwikkeling

Kennisinstituut @ Movisie
afbeelding van Movisie  
Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren. Lees meer op www.movisie.nl.
Blog
afbeelding van Movisie  
18 maart 2021

We zijn blij met actief burgerschap, ook bij het veilig houden van steden en buurten. Maar waar ligt de grens bij die initiatieven?

Publicatie
afbeelding van Redactie  
afbeelding van Movisie  
4 maart 2021

De huidige pandemie is een wake-up call om de collectieve dimensie in het buurtwerk weer te omarmen.

Publicatie
afbeelding van Movisie  
4 februari 2021

Huidige pandemie bood mogelijkheid om te onderzoeken wat de betekenis is van de sociale basis in crisistijd. Zijn we ons meer om elkaar gaan bekommeren nu ons wereldje kleiner is geworden?

Mensen met rugzakken
Artikel
afbeelding van Movisie  
15 december 2020

De Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk geeft sociale werkers houvast om de urgente maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen en om van meerwaarde te zijn én blijven voor mensen die onde