Platform voor buurtontwikkeling

De geschiedenis van wijkgericht werken

Foto: 4en5meiamsterdam (Flickr Creative Commons)

Artikel
afbeelding van Jos van der Lans  
2 mei 2017
De ‘wijkgedachte’, het creëren van een gemeenschapsgevoel in de stad, heeft vanaf de wederopbouw drie ambitieuze fases doorlopen. Inmiddels ziet men in dat stedelijke vernieuwing alleen niet genoeg is om verbindingen te realiseren tussen bewoners.
De historie van het opbouwwerk in Nederland

Foto: SP Zutphen (Flickr Creative Commons)

Artikel
afbeelding van Jos van der Lans  
15 februari 2017
Wat is de geschiedenis van het opbouwwerk in Nederland? Het ontstond in Drenthe, stond los van de toen belangrijke zuilen en verloor later zijn neutrale positie. Opbouwwerk is er nog steeds, maar het wordt steeds minder uitgevoerd door opbouwwerkers.
Over Paulo Freire

Foto: Novohorizonte de Economia Solidaria (Flickr.com, public domain)

Artikel
afbeelding van Jos van der Lans  
6 januari 2017
Wie mensen wil emanciperen moet de juiste pedagogische werkwijze volgen. Dat wil zeggen: aansluiten bij de ervaringswereld van mensen en van daaruit handelingsperspectieven ontwikkelen.
Ontstaan van het club- en buurthuiswerk en sociaal-cultureel werk

Foto: Regionaal Archief Nijmegen

Artikel
7 november 2016
  Aan het einde van de negentiende eeuw ontstonden de eerste volkshuizen, later buurthuizen, in Nederland. Een beknopte geschiedenis over het ontstaan van een fenomeen dat ook nu nog van waarde is.