Platform voor buurtontwikkeling

Over Paulo Freire

Foto: Novohorizonte de Economia Solidaria (Flickr.com, public domain)

Artikel
afbeelding van Jos van der Lans  
6 januari 2017

Wie mensen wil emanciperen moet de juiste pedagogische werkwijze volgen. Dat wil zeggen: aansluiten bij de ervaringswereld van mensen en van daaruit handelingsperspectieven ontwikkelen.

Ontstaan van het club- en buurthuiswerk en sociaal-cultureel werk

Foto: Regionaal Archief Nijmegen

Artikel
7 november 2016

  Aan het einde van de negentiende eeuw ontstonden de eerste volkshuizen, later buurthuizen, in Nederland. Een beknopte geschiedenis over het ontstaan van een fenomeen dat ook nu nog van waarde is.

Verzet tegen effectiviteitsdenken is het voeren van vorige oorlog

Foto: Intrinsic-Image (Flickr Creative Commons)

Artikel
afbeelding van Jos van der Lans  
8 juni 2016

Bij professionals in de publieke sector heerst een groeiende weerstand tegen de van buitenaf opgedrongen evidence based practices. Men heeft het idee dat het vak wordt afgepakt door bureaucraten en zet de hakken in het zand. Kan het ook anders?

Artikel
afbeelding van Jos van der Lans  
4 mei 2016

John McKnight (1935) is de drijvende kracht achter de Asset Based Community Developement-aanpak, waarbij wijkbewoners zelf een actieve rol spelen.

  •