Platform voor buurtontwikkeling

Hoogleraar @ Universiteit voor Humanistiek
afbeelding van Andries Baart  
Hoogleraar Presentie en Zorg
Voor buurtontwikkeling bestaat geen methodiek

Foto: FotoMediamatic ('Opening Twijfel zaaien en Vrijheidsmaal', Flickr Creative Commons)

Opinie
afbeelding van Joop Hofman  
afbeelding van Andries Baart  
afbeelding van Marijke Booijink  
19 mei 2016
De stelling: 'er bestaat geen methodiek voor buurtontwikkeling' legden we voor aan Joop Hofman, community builder bij onder andere WijzijnABCD, aan Marijke Booijink, projectleider Effectieve Sociale Interventies bij Movisie en aan Andries Baart, hoogleraar Presentie. Lees hun reactie en reageer.