Platform voor buurtontwikkeling

Senior medewerker Effectiviteit @ Movisie
afbeelding van Marijke Booijink  
Voor buurtontwikkeling bestaat geen methodiek

Foto: FotoMediamatic ('Opening Twijfel zaaien en Vrijheidsmaal', Flickr Creative Commons)

Opinie
afbeelding van Joop Hofman  
afbeelding van Andries Baart  
afbeelding van Marijke Booijink  
19 mei 2016

De stelling: 'er bestaat geen methodiek voor buurtontwikkeling' legden we voor aan Joop Hofman, community builder bij onder andere WijzijnABCD, aan Marijke Booijink, projectleider Effectieve Sociale Interventies bij Movisie en aan Andries Baart, hoogleraar Presentie. Lees hun reactie en reageer.

Sociale wijkteams en beproefde methoden: het kind en het badwater

Foto: Nina Helmer (Flickr Creative Commons)

Opinie
afbeelding van Silke van Arum  
afbeelding van Annette van den Bosch  
afbeelding van Marijke Booijink  
21 april 2016

Politiek Den Haag zet in op de participatiesamenleving. Maar wie denkt dat sociale interventies juist nu gouden tijden beleven, heeft het mis. De aansluiting met de sociale wijkteams komt nog niet tot stand.