Platform voor buurtontwikkeling

Kennisplein Sociale basis

Onderzoek en visiestukken over de sociale basis. Publicaties die onderzoek en praktijk verbinden.

De meerwaarde van fysieke ontmoetingsplekken

De meerwaarde van fysieke ontmoetingsplekken

Corona maakt behoefte en waarde zichtbaar

Publicatiedatum: 28 juli 2020

Fysieke ontmoetingsplekken in de wijk zijn cruciaal om contact tussen bewoners te stimuleren. Dat is één van de acht lessen uit Wij in de Wijk. Heeft corona hier iets aan veranderd? Beleidsmakers, onderzoekers, sociaal werkers en actieve bewoners reageren. 
 

Foto community builders Den Haag (gemaakt door Boo van der Vlist)

Foto: Boo van der Vlist

Community builders in Haagse wijken

Onderzoek naar nieuwe functionaris bij gemeente

Publicatiedatum: 21 juli 2020

In een aantal Haagse wijken zijn community builders actief. Hoe verhouden zij zich tot andere wijkprofessionals en wat is hun toegevoegde waarde? Het lectoraat grootstedelijke ontwikkeling van de Haagse Hogeschool deed onderzoek naar deze nieuwe functionaris in gemeentelijke dienst.

Waakvlamfunctie moet terug in wijken

Beeld: 123RF

Waakvlamfunctie moet terug in wijken

Onderzoek naar zorg en ondersteuning voor kwetsbare wijkbewoners

Publicatiedatum: 11 juni 2020

Aedes, vereniging van woningcorporaties, pleit voor de terugkeer van een preventieve waakvlamfunctie voor kwetsbare bewoners in wijken.

Buurtmaken met ABCD

Beeld: 123RF

Buurtmaken met ABCD

Gratis publicatie voor bewoners die zelf aan de slag willen

Publicatiedatum: 9 juni 2020

Waar begin je als je iets in je buurt wilt oppakken? Het VSBfonds verbindt in een nieuwe publicatie kennis over de ABCD aanpak met inspirerende verhalen uit de praktijk.

De Werkgroep Sociale Impact van het Coronavirus ontwikkelde in korte tijd een beeld van wat de sociale impact van virus en maatregelen voor de bevolking inhoudt. Met het oog op de sociale basis staat in deze notitie onder meer: ‘Gemeenten geven aan een toename te zien in solidariteit door de crisissituatie. Dat heeft een gunstige uitwerking op de 'sociale basis'. 

Publicatiedatum: 23 april 2020

Door de coronacrisis is er een nog sterker besef van een kwalitatief goede openbare ruimte en dagelijkse voorzieningen in eigen buurt. Deze verkenning gaat over het belang van deze buurtdragers. De vraag die centraal staat is met wat voor soort interventies gemeente en woningbouwcorporaties met bewoners het woon- en leefklimaat in ontwikkelbuurten kunnen versterken.

Publicatiedatum: 12 april 2020

Samenlevingsopbouw en het werk van opbouwwerkers staan sterk onder druk door COVID-19 en de daaraan gerelateerde maatregelen. Juist in een tijd waarin er nood is aan (nieuwe) vormen van verbinding, omdat mensen elkaar fysiek minder ontmoeten, zou het opbouwwerk een cruciale rol kunnen spelen. Een onderzoek door de Werkplaatsen Sociaal Domein.

Wij in de wijk

Foto: stock (123rf)

Balkon en stoep, de nieuwe ontmoetingsplaatsen

En 7 andere tips voor contact in tijd van sociale afstandelijkheid

Publicatiedatum: 23 maart 2020

Een Nederland waar we meer op elkaar letten en onderlinge verschillen minder groot zijn, daar nodigt deze Coronatijd ons voor uit. Daarom belichten we de acht lessen uit Wij in de wijk, een recente publicatie van Movisie.

De digitale publicatie ‘Wij in de wijk’ beschrijft initiatieven van inwoners, professionals, gemeenten en soms ook bedrijven, die de handen ineenslaan om hun omgeving prettiger, leefbaarder en socialer te maken.

Deze handreiking biedt handvatten aan jongerenwerkers voor het werken in de online wereld en handvatten aan managers voor het creëren van kaders waarbinnen dit gebeurt.