Platform voor buurtontwikkeling

Harmoniseren en verder: de sociale basis in Groningen

Publicatiedatum: 
9 september 2020

Nota voor de sociale basis in de nieuwe gemeente Groningen uit 2020

De gemeente Groningen vindt het belangrijk dat inwoners regelmatig contact onderhouden met buurtgenoten op een manier die bij hun past. Het gaat hierbij om informele en formele contacten tussen mensen, maar ook om contacten met organisaties en in netwerken binnen de Groninger samenleving. Dit noemen wij de sociale basis. De gemeente wil het beleid inrichten op het versterken van deze sociale basis. Zowel daar waar het nodig als daar waar het mogelijk is. Met de nota 'De sociale basis in Groningen - Harmoniseren en verder’ brengt de gemeente het beleid van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer samen tot één beleid. Op hoofdlijnen wijkt het beleid niet af van het gevoerde beleid tot nu toe. In de nota staat hoe we in twee jaar met inwoners en organisaties willen toewerken naar een nieuwe visie die gebiedsgericht, van onderop, tot stand zal komen. In de voorbereiding van deze nota is gesproken met zes actieve vrijwilligers die een belangrijke rol spelen in de sociale basis. Daarnaast is er ook gesproken met de Raadscommissie, met Stadadviseert en met de adviesraden Haren en Ten Boer.

Organisatie: 
Gemeente Groningen
Jaar uitgave: 
2020
Type publicatie: 
Beleidsdocument
Kennisplein artikel: 
ja