Platform voor buurtontwikkeling

Investeer nu in de sociale basis

En voorkom hoge zorgkosten later
Blog
afbeelding van Anita Keita  
24 september 2020
Investeer nu in de sociale basis

Het belang van de sociale basis wordt breed gedeeld, maar over de benodigde investeringen in deze basis is het laatste woord nog niet gezegd.

Terwijl woningbouwcorporaties en burgemeesters de noodklok luiden over de toename van de sociale problematiek in de wijken en de commissie Manshanden (VNG 2020) pleit voor meer investering in de 0-de lijn, oftewel preventie, worden juist welzijnsorganisaties bedreigd door grote bezuinigingen. Hoe bouwen we in deze spagaat een leefbare samenleving voor de toekomst? 

Deze vraag stond centraal tijdens het online symposium 'Grote zorgen, grote kansen in het sociaal domein' dat afgelopen juli plaatsvond. Ruim 300 mensen keken mee naar het live gesprek tussen vier sleutelfiguren in het sociaal domein: Thijs van Mierlo, Hartger Wassink, Carine Thesingh en Hans van Ewijk. 

De sociale basis wordt gezien als een voorportaal, preventie, en daarmee begrijpen we niet wat die sociale basis is. Het is eigenlijk de kern van onze samenleving, Hans van Ewijk

 

De sociale basis: het lijkt zo eenvoudig

Achter de transformatie binnen de (jeugd)zorg zat een duidelijke filosofie: we gaan de instroom naar duurdere zorg laten krimpen door de sociale basis te versterken. Preventie als sleutel om het aantal hulpvragen af te laten nemen. Zelfs zonder al te veel kennis van zaken is het een redenering die goed te volgen is. 

In de werkelijkheid gebeurde er wat anders. De vraag nam juist toe, er kwam marktwerking en de inkoop van (jeugd)zorg werd versplinterd. Getransformeerd werd er zeker, maar dan van residentieel naar ambulant. Terwijl ambulant werkers van vele organisaties een hele regio bedienen, zonder daarbinnen binding te hebben met de sociale basis in de wijken waar ze werken. 

De sociale basis schoot hier dus niet veel mee op. De vraag groeide, maar de middelen en mogelijkheden niet. Sterker nog, welzijn en andere onderdelen van het sociaal werk kregen in veel gemeentes te maken met bezuinigingen. 

 

Het moet anders

En het kan ook anders. Door het in een later stadium aanbieden van passende ondersteuning, blijkt dat de dienstverlening aan de klanten daar juist onder lijdt. Er komen vaak complexe, langdurige en dus duurdere trajecten bij kijken, die niet nodig waren geweest als er eerder preventief en passend aanbod was geweest. De sociale basis speelt hier een belangrijke rol, maar kan deze rol niet waarmaken als er wordt bezuinigd. 

Onder de verwijzing naar de sociale basis verwacht de overheid steeds meer van inwoners, ervaringsdeskundigen, cliënten en hun netwerken. Het is zeker waar dat veel innovatieve initiatieven zich aandienen en dat de participatiesamenleving op deze manier gestalte krijgt. Tijdens het mini-symposium werd deze potentie onderschreven, maar er werd ook onderstreept dat dit aandacht en ondersteuning vraagt. 

Het welzijnswerk speelt een belangrijke rol binnen deze ondersteuning. In bijna alle gemeentes wordt gewerkt aan de begroting voor volgend jaar. Laten we daarom juist nu de input van deze kenners uit onze maatschappij inzetten en de beleidsmakers helpen juiste keuzes te maken. Investeringen in de sociale basis zijn hard nodig.

Wij gaan voor een sterkere sociale basis! Gaat u mee?  

 

Lees meer over:
afbeelding van Anita Keita  

Anita Keita

Sinds 2017 besloot ik dat ik in het hart van sociaal werk van betekenis wilde zijn, als bestuurder.