Platform voor buurtontwikkeling

Wel of geen fysieke ontmoeting in tijden van corona?

Handige tips om dit dilemma te tackelen
Artikel
afbeelding van Redactie  
17 april 2020
Wel of geen fysieke ontmoeting in tijden van corona?

Nabijheid en presentie zijn kernelementen van buurtwerk. Nu fysieke ontmoeting een stuk ingewikkelder is, kunnen deze tips helpen om zorgvuldige afweging te maken en elkaar toch te ontmoeten.

 

Onder fysieke ontmoeting verstaan wij dat mensen elkaar zien in levende lijve, maar ze hoeven elkaar hierbij niet aan te raken. Vaak wordt dit face-to-face contact genoemd. Het gaat dus om contact anders dan telefonisch en online contact. De coronamaatregelen van het kabinet zorgen ervoor dat deze fysieke ontmoetingen, zoals huisbezoeken, afspraken op kantoor en bijeenkomsten en activiteiten in de wijk voor buurtbewoners de afgelopen weken grotendeels zijn afgezegd, om het virus niet verder te verspreiden. Dit plaatst ouderenwerkers, schuldhulpverleners, opbouwwerkers, jongerenwerkers, wijkteammedewerkers en werkers in de maatschappelijke opvang voor een dilemma: wel of geen fysieke ontmoeting? Hoe zwaar wegen de gezondheidsrisico’s op tegen de risico’s van verergering of het ontstaan van sociale problemen?

Afwegingen

De huidige situatie vraagt om maatwerk en om steeds opnieuw te bekijken welke ondersteuning en welk contact hier het beste bij past, hierbij rekening houdend met de gezondheid(srisico’s) van jezelf, je doelgroep en de geldende overheids- en organisatierichtlijnen. Hieronder geven wij negen  afwegingen die jou als sociaal werker kunnen helpen bij je beslissing:

 • Blijf in contact. Het is van wezenlijk belang om contact te behouden met de doelgroep, zodat men weet dat ze er niet alleen voor staan, een aanspreekpunt hebben en jij een vinger aan de pols kunt houden. Als contact niet of slecht telefonisch of digitaal lukt, is dat een reden om een fysieke ontmoeting te overwegen. Sociaal werk is benoemd als cruciaal beroep: dit betekent dat je als sociaal werker niet zonder meer kunt zeggen dat je thuis werkt.
 • Wat zijn de wensen, behoeften en mogelijkheden van de inwoner met betrekking tot passende ondersteuning en een fysieke ontmoeting? Ook in relatie tot gezondheid: informeer de inwoner over risico’s en overwegingen.
 • Zijn er andere manieren van communicatie mogelijk en hoe kunnen deze voor dit moment zo toereikend mogelijk worden ingezet? Kies waar mogelijk voor andere vormen; verderop vind je suggesties en handige links.
 • Hoe ernstig maak ik me zorgen om de inwoner? Is er sprake van een hoog risico op ernstige sociale problematiek, zoals huiselijk geweld, psychiatrische crisis, suïcide, sociaal isolement en het niet kunnen voorzien in de basisbehoeften zoals voeding en onderdak? Dit kan een goede reden zijn om een fysieke ontmoeting plaats te laten vinden. 
 • Welke waarden komen in het geding als er wel of geen fysieke ontmoeting plaatsvindt? Denk hierbij aan waarden als gezondheid, veiligheid, menswaardigheid, nabijheid en rechtvaardigheid.
 • Wat zegt jouw kennis en ervaring met betrekking tot de situatie en de inwoner(s)? Vertrouw hierbij ook op je intuïtie of onderbuikgevoel, dat is immers jouw geïnternaliseerde ervaringskennis.  
 • Wat zijn afspraken die je organisatie / jij en je collega’s onderling gemaakt hebben? Raadpleeg bij twijfel altijd een collega en/of leidinggevende.
 • Wat vind je zelf? Behoor je misschien zelf tot de risicogroep of heb je andere (persoonlijke) zorgen? Bespreek dit met collega’s en overweeg of fysieke ontmoeting verstandig is of dat wellicht beter een collega kan gaan. Lees meer op de site van de BPSW.
 • Kan ik mij bij een fysieke ontmoeting aan de algemene richtlijnen houden? Bekijk hieronder hoe te handelen om volgens die richtlijnen te werken.

Drie tip’s

Als je hebt besloten tot een fysieke ontmoeting over te gaan, neem dan deze drie tips mee:

 1. Bereid de afspraak goed voor en maak het niet langer dan noodzakelijk.
 2. Overweeg waar dit het meest veilig kan: bij iemand thuis, buiten of op kantoor? Mits het kantoor uiteraard open is en voldoende mogelijkheden biedt om aan de richtlijnen te voldoen.
 3. Zijn er gezondheidsklachten, bij een inwoner of diens gezinsleden / huisgenoten of bij jezelf? Lees de adviezen omtrent het contact met met wie al dan niet klachten heeft die wijzen op het coronavirus.

Mensen met een verlaagde weerstand vanwege een chronische ziekte of andere aandoeningen en 70-plussers hebben een verhoogd risico op een ernstig beloop wanneer zij besmet raken. Overweeg hierbij goed of een fysieke ontmoeting noodzakelijk is.

 

Dit artikel verscheen eerder op de site van Movisie en is geschreven door Barbara Panhuijzen en Julia Ketel. Voor het schrijven ervan hebben zij gebruik gemaakt van dit afwegingskader opgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut, voor professionals die werken met kinderen, jongeren, ouders en andere opvoeders.

Lees meer over: