Platform voor buurtontwikkeling

Onder fysieke ontmoeting verstaan wij dat mensen elkaar zien in levende lijve, maar ze hoeven elkaar hierbij niet aan te raken. Vaak wordt dit face-to-face contact genoemd. Het gaat dus om contact anders dan telefonisch en online contact.

Professionals in het sociaal domein werken in een ingewikkelde context. Aan de ene kant hebben ze te maken met allerlei regels en beroepsvoorschriften, aan de andere kant is wat ze doen sensitief en improviserend mensenwerk. Hoe valt dit met elkaar te rijmen?

Door de bomen het bos weer zien

Foto: stock (123rf)

In de derde Participatielezing die half februari plaatsvond, nam de welzijnsdenker Jos van der Lans ons mee het bos in. Meestal worden bomen gezien als individuen die samen een bos vormen, maar waar onderlinge verbindingen niet al te veel aandacht krijgen. Het is ieder voor zich in het bos, waar gestreden wordt om ruimte en zonlicht.

Foto van baby met bril tussen stapel met boeken

Foto: stock (123rf)

  De publieke zaak is op drift. De decentralisaties in het sociale domein blijven de gemoederen bezig houden. Wachtlijsten bij zorgaanbieders en financiële tekorten bij gemeenten. De woningnood. Perikelen bij de belastingdienst…. Dit is de dagelijkse werkelijkheid van doorsnee sociale professional. Hierin vinden zij hun weg en helpen bewoners in moeilijkheden.

Geluk van de derde orde

Foto: Nico de Boer

Geïnspireerd door zijn wereldreis, laat Nico de Boer ons zien hoe we maar beter flexibel kunnen zijn, daar waar de golven van onze systemen zo krachtig zijn.

  Controle, regeldruk en complexe problemen belemmeren het werk van wijkprofessionals. Toch zijn er professionals die er in slagen om daaromheen te werken. Wat doen ze anders dan anderen?