Platform voor buurtontwikkeling

Hebben de sociaal werkers - Jenny Zijnenenburg en Marcel van Eck - zich ook onveilig gevoeld en onduidelijkheid ervaren over hun handelingsruimte? Wat betekent verminderde face-to-face contacten en fysieke overleggen voor hun werk? Hoe was dat aan het begin van de crisis en hoe is het nu?

Door de coronacrisis werken nog meer mensen als vrijwilliger bij de voedselbanken. Huisuitzettingen vanwege huurschulden zijn inmiddels gestopt. Hulpverleners doen tijdens de crisis hun werk ondanks gevaar voor eigen gezondheid. Wat betekent dit voor sociaal werkers? En hoe werken zij aan de kansen voor deze nieuwe vormen van solidariteit?

Eind jaren negentig vond in Amsterdam-West de eerste moderne aanbesteding van welzijnswerk plaats. De uitkomst was verrassend, zeker voor Amsterdammers: de winnaar kwam namelijk uit Rotterdam. Sindsdien is het aanbesteden in het sociale domein schering en inslag geworden.

Simone Duin, Marloes Olde Hampsink en Marcel van Eck zijn alle drie verkozen tot ambassadeur voor sociaal werk. Met deze professionals - respectievelijk jongerenwerker, dak- en thuislozenexpert en gezinswerker - wordt de breedte van sociaal werk het komend jaar waardig vertegenwoordigd.

Ik had in de planning staan week vrij 5 vrij te nemen en dit is deels gelukt. Op tweede paasdag blijkt mijn collega ziek te zijn. Zij zou de maaltijden voor kwetsbare buurtbewoners verzorgen. Dit kan ik niet laten liggen en dus pak ik het samen met een stagiair op. Dit zijn van die toevalligheden die wij als organisatie niet direct in kaart hadden.

Wat zijn de belangrijkste bevindingen uit het verkennende onderzoek van Hanan Nhass en Joline Verloove? De ouderen blijken gevoelens van sociale en emotionele eenzaamheid te ervaren, maar ze bespreken deze amper expliciet met familie en anderen in hun sociale omgeving. Ook blijken de ouderen gevoelens van eenzaamheid te koppelen aan de zorgvraag.

In een eerder artikel worden de afwegingen voor sociaal werkers - om in deze tijd wel of geen fysieke ontmoetingen op te zoeken - uiteen gezet. De mogelijkheden om op een andere manier contact te hebben, spelen hierbij uiteraard ook een rol.

Onder fysieke ontmoeting verstaan wij dat mensen elkaar zien in levende lijve, maar ze hoeven elkaar hierbij niet aan te raken. Vaak wordt dit face-to-face contact genoemd. Het gaat dus om contact anders dan telefonisch en online contact.