Platform voor buurtontwikkeling

afbeelding van Sociale Vraagstukken  
Op www.socialevraagstukken.nl publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties.
mensen aan een tafel sfeerbeeld
Publicatie
afbeelding van Sociale Vraagstukken  
18 februari 2021

Burgercollectieven kunnen een belangrijke rol spelen in de transitie naar een duurzamer en rechtvaardiger samenleving. Juist in coronatijd vond er een groot onderzoek plaats naar deze beweging.

Right to challenge

Foto: 123RF

Praktijkverhaal
afbeelding van Sociale Vraagstukken  
7 januari 2021

Right to Challenge biedt bewoners mogelijkheid om een taak of voorziening van de gemeente over te nemen als ze denken dat zij het beter kunnen organiseren.

Sociaal werker als improviserende kunstenaar

Foto: stock (123rf)

Artikel
afbeelding van Sociale Vraagstukken  
5 maart 2020

Je doet het sociaal werk tekort als je het alleen maar afrekent op meetbare resultaten.