Platform voor buurtontwikkeling

afbeelding van Sociale Vraagstukken  
Op www.socialevraagstukken.nl publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties.
Right to challenge

Foto: 123RF

Praktijkverhaal
afbeelding van Sociale Vraagstukken  
7 januari 2021

Right to Challenge biedt bewoners mogelijkheid om een taak of voorziening van de gemeente over te nemen als ze denken dat zij het beter kunnen organiseren.

Sociaal werker als improviserende kunstenaar

Foto: stock (123rf)

Artikel
afbeelding van Sociale Vraagstukken  
5 maart 2020

Je doet het sociaal werk tekort als je het alleen maar afrekent op meetbare resultaten.

Bewoners als onderzoekers

Foto: stock (123rf)

Instrument
afbeelding van Sociale Vraagstukken  
12 februari 2019
Wijkbewoners weten vaak goed waarom hun leefomgeving ongezond is en hoe die verbeterd kan worden. Een experiment in Amsterdam Slotermeer laat zien dat burgerwetenschappers informatie naar boven kunnen halen die anders verborgen blijft. Bewoners doen graag mee, maar er moet wel iets tegenover staan.