Platform voor buurtontwikkeling

afbeelding van Sociale Vraagstukken  
Op www.socialevraagstukken.nl publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties.
Bewoners als onderzoekers

Foto: stock (123rf)

Instrument
afbeelding van Sociale Vraagstukken  
12 februari 2019
Wijkbewoners weten vaak goed waarom hun leefomgeving ongezond is en hoe die verbeterd kan worden. Een experiment in Amsterdam Slotermeer laat zien dat burgerwetenschappers informatie naar boven kunnen halen die anders verborgen blijft. Bewoners doen graag mee, maar er moet wel iets tegenover staan.
De buurt bepaalt welke organisaties er zijn, maar niet altijd

Foto: screenpunk (Flickr Creative Commons)

Artikel
afbeelding van Sociale Vraagstukken  
6 mei 2016
De samenstelling van een buurt bepaalt wat voor soort organisaties er zijn, zou je denken. Maar dat is niet altijd het geval, blijkt uit nieuw onderzoek. Of er veel migranten in een buurt wonen heeft geen effect op de vitaliteit van migrantenorganisaties. Voor buurtorganisaties ligt dit anders. Voor hen zijn buurtkenmerken wel relevant.
Foto: Franklin Heijnen
Opinie
afbeelding van Sociale Vraagstukken  
30 april 2016
In arme wijken zijn burgers minder actief. En ook al heeft dat meer te maken met individuele kenmerken dan met armoede of etnische diversiteit, overheden moeten daar wel rekening mee houden als ze voorzieningen sluiten, betogen onderzoekers Erik Snel en Godfried Engbersen. Delftse onderzoekers en Jos van der Lans reageren kritisch en vragend.
  •