Platform voor buurtontwikkeling

Schrijver Zorg & Welzijn @ Studio Wolkenkrabber
afbeelding van Laura Jansma  
Als socioloog heb ik een belangstelling voor sociale ongelijkheid en gezondheidsverschillen tussen groepen in de samenleving. Ik vind dat de vele labels die we mensen in onze samenleving opplakken hun welzijn en meedoen niet bevorderen. Ze gaan eraan voorbij dat we allemaal zowel kwetsbaar als krachtig zijn. Anders-zijn, eenzaamheid en rouw zijn verbonden met het leven en allemaal hebben we ermee te maken. Ik schrijf graag over zorg & welzijnsprojecten die mensen (lotgenoten, ervaringsdeskundigen) met elkaar verbinden, waardoor herkenning, contact en veerkracht ontstaat. Ik vind het fijn om de stem van de mensen zelf te laten horen. Ik ben betrokken bij CenteringZorg: een andere, groepsgewijze manier van gezondheidszorg die mensen daadwerkelijk de regie geeft en die bij deelnemers leidt tot herkenning, inzicht, verbinding en veerkracht, en tot meer gezond gedrag.
Contact via ljansma@xs4all.nl
Praktijkverhaal
afbeelding van Laura Jansma  
5 augustus 2021

Hoe versterk je de buurt als je een achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg hebt? Laura Jansma ging op verkenning bij de buurtmakers in Geuzenveld.