Platform voor buurtontwikkeling

Zomerserie #3: Bruggen bouwen in de wijk

Inclusieve wijkinitiatieven uitgelicht
Publicatie
afbeelding van Mellouki Cadat-Lampe  
23 juli 2020
Foto van basketbal die door een korf wordt gegooid

Foto: stock (123rf)

Onbekend maakt onbemind? Buurtwijs duikt deze zomer in haar archief op zoek naar artikelen over wederzijds begrip en contact tussen buurtbewoners. Deze week: de publicatie Bruggen bouwen in de wijk.

Hoe werken wijkinitiatieven aan inclusiviteit? In de publicatie Bruggen bouwen in de wijk worden vijf succesvolle praktijkvoorbeelden beschreven.

Wijkinitiatieven inclusiever maken, zodat verschillende groepen bewoners elkaar leren kennen en verantwoordelijkheid voor elkaar kunnen gaan nemen. Op allerlei plaatsen in het land proberen organisaties en inwoners dat voor elkaar te krijgen. Movisie ging daarom op zoek naar wijkinitiatieven die werken aan inclusiviteit en daarbij successen boeken. 

Bruggen bouwen

Het resultaat is ’Bruggen bouwen in de wijk’ die vijf praktijksituaties in beeld brengt. Allemaal initiatieven met hun eigen motivatie en ideeën, maar altijd met de drive om inwoners, al dan niet in een kwetsbare positie, ‘buiten de eigen bubbel’  te halen, elkaar te ontmoeten, hun talenten te ontplooien en een rol van betekenis te laten spelen. Movisie vroeg de initiatiefnemers hoe zij het aanpakken, wat volgens hen werkt en wat aandachtspunten zijn. Alles met als doel om wijkinitiatieven elders in het land te inspireren, en op bruikbare ideeën te brengen.

Reflectie

Elke praktijksituatie is beschreven door initiatiefnemers zelf aan het woord te laten aan de hand van een vaste set vragen. En elke praktijkbeschrijving eindigt met enkele do’s en don’ts, waar iedereen die inclusiever wil gaan werken in de eigen wijk en buurt zijn of haar voordeel mee kan doen. Het afsluitend hoofdstuk is een reflectie op de beschreven initiatieven. Het geeft - mede op basis van bestaande literatuur - een impressie  van wat werkzame elementen zijn om wijkinitiatieven inclusiever te maken.

Onbekend maakt onbemind? Onbekendheid met andere culturen, gebruiken en omgangsvormen kan leiden tot wederzijds onbegrip en vooroordelen versterken. Hoe kun je bruggen bouwen tussen buurtbewoners die niet vanzelfsprekend met elkaar in contact komen? Buurtwijs duikt deze zomer in haar rijke archief op zoek naar artikelen over wederzijds begrip en contact tussen buurtbewoners.
afbeelding van Danielle van Oostrum

Danielle van Oostrum

Ik werk als communicatieadviseur bij Movisie. Voor Buurtwijs verzorg in de webredactie, onderhoud ik het Facebookaccount en maak ik de nieuwsbrieven.
afbeelding van Mellouki Cadat-Lampe  

Mellouki Cadat-Lampe

Senior adviseur Actief burgerschap @Movisie en actief burger @AmsterdamNL. Meer: https://www.linkedin.com/in/cadat/

Reageer op dit artikel

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.