Platform voor buurtontwikkeling

Procesbegeleider @ Movisie
afbeelding van Evert van Rest  
Evert van Rest begeleidt leerprocessen in het sociaal domein.
Hartje voor solidariteit en stift met twee kanten (dikke en dunne punt)
Interview
afbeelding van Evert van Rest  
22 oktober 2020

Als sociaal werker probeer je de solidariteit tussen mensen te versterken en dat is best een grote taak.

Is er sprake van een heropleving van de solidariteit?
Instrument
afbeelding van Evert van Rest  
10 september 2020

Op 19 november vindt voor de tweede keer ‘De agenda van het sociaal werk’ plaats. Het thema is solidariteit en de rol van het sociaal werk. En jij kunt meebepalen hoe deze dag eruit gaat zien!