Platform voor buurtontwikkeling

Is er sprake van een heropleving van de solidariteit?

De agenda van het sociaal werk 2020
Instrument
afbeelding van Evert van Rest  
10 september 2020
Is er sprake van een heropleving van de solidariteit?

Op 19 november vindt voor de tweede keer ‘De agenda van het sociaal werk’ plaats. Het thema is solidariteit en de rol van het sociaal werk. En jij kunt meebepalen hoe deze dag eruit gaat zien!

Door de coronacrisis werken nog meer mensen als vrijwilliger bij de voedselbanken. Huisuitzettingen vanwege huurschulden zijn inmiddels gestopt. Hulpverleners doen tijdens de crisis hun werk ondanks gevaar voor eigen gezondheid. Wat betekent dit voor sociaal werkers? En hoe werken zij aan de kansen voor deze nieuwe vormen van solidariteit? Bij de tweede editie van ‘De agenda van het sociaal werk’ staat de vraag centraal: met wie ben jij als sociaal werker solidair, en hoe? 

Tijdens het middagprogramma van ‘De agenda van het sociaal werk’ staan onder meer de Marie Kamphuis-lezingen van Monique Kremer en Koen Hermans en een debat op het programma. In de ochtend geven verschillende sociaal werkers je een inkijkje in hun praktijk. In zogenoemde huiskamersessies delen zij hun werkwijzen, onderzoek en ervaring met collega’s. 

Jouw praktijk op het podium

Heb jij ook een bijzondere aanpak of een interessant onderzoek dat past bij ‘De agenda van het Sociaal Werk’? Bijvoorbeeld hoe jij mensen in buurten aan elkaar verbindt, hoe jij een bepaalde doelgroep meer aandacht geeft in de samenleving, of hoe jij structurele problemen aankaart bij de gemeente? Wil je dit delen? Stuur je idee dan in en misschien krijg je de kans om zo’n huiskamersessie te geven! Het inschrijfformulier vind je hier. De huiskamersessies worden ingedeeld in een van deze deelthema’s:

1. Solidariteit in de samenleving anno 2020: hoe ziet dat eruit?

Hoe solidair zijn we naar elkaar in Nederland? En zijn we dat naar alle organisaties, groepen en mensen of zijn we het alleen naar de mensen die nabij ons zijn? Er wordt solidariteit gevraagd en getoond richting eenzamen, armen en andere mensen in een kwetsbare situatie, tegelijkertijd wordt solidariteit in de coronacrisis ook genoemd bij normaliter zelfredzame groepen en bedrijven. 

Is solidariteit anno 2020 nog een sterk begrip of holt het zich uit omdat we solidair moeten zijn met alles en iedereen, en daardoor met niemand? Dit brengt de vraag op wat solidariteit precies is en welke vorm dat begrip krijgt in 2020 mede door de coronacrisis. En natuurlijk de belangrijke vraag, welke rol heeft het sociaal werk hierin? Want kunnen zij een rol spelen in het vasthouden van de solidariteit die ontstond door de coronacrisis? Zeker als spanningen in wij-zij denken toenemen en als mensen en groepen tussen wal en schip dreigen te vallen? In deze themalijn staat de vraag centraal: wat is solidariteit in de Nederlandse samenleving anno 2020?

2. Solidariteit door sociaal werk: hoe werk jij als sociaal werker aan solidariteit?

Solidariteit in wijken, in sociale contacten en in de samenleving als geheel, hoe werk je daar aan als sociaal werker? Sociaal werkers doen dat individueel met inwoners en cliënten en ook collectief in buurten en met zeer diverse doelgroepen. Zo werken zij aan samenlevingsopbouw. Zij moeten maatwerk leveren, signaleren, agenderen en werken aan structurele oorzaken van ongelijkheid of de exclusie van bepaalde groepen. Ze proberen begrip voor elkaar te creëren bij groepen die ver van elkaar staan.

Maar hoe doe je dat allemaal? Sociaal werken is vaak hard werken. Hoe houd je dat vol en pak je dat aan als je soms twee stappen vooruit zet maar ook weer een stap achteruit? En hoe blijf je werken aan die verbinding als sommige mensen afstand blijven houden of zich afzetten? Of als de samenleving niet meer omkijkt naar de groepen waar jij als sociaal werker wel naar omkijkt?
In deze themalijn staat de vraag centraal hoe sociaal werkers werken aan solidariteit.

3. Solidariteit met sociaal werk: en wie is er solidair met de sociaal werker?

Sociaal werkers werken aan solidariteit in de samenleving, en tegelijkertijd rijst de vraag wie er solidair is met de sociaal werkers. Onder welke omstandigheden doen de sociaal werkers hun werk? Zij werden in de coronacrisis aangemerkt als cruciaal beroep maar werden - in het begin van de crisis - door organisaties thuisgehouden en kregen, ook weer in het begin, geen beschermingsmaterialen om hun werk te doen. Sociaal werk is hard werken, maar hoe staat het er voor met dat beroep en hoe solidair is de samenleving met deze cruciale beroepsgroep? En hoe worden zij ondersteund en gefaciliteerd door organisatie, leidinggevende, gemeente en het rijk? En wat doen sociaal werkers zelf om die cruciale rol te laten zien en af te dwingen? In deze themalijn wordt ingaan op sociaal werk als beroep en de aandacht die het beroep krijgt en opeist in de samenleving als cruciaal beroep.

Lees meer over:
afbeelding van Evert van Rest  

Evert van Rest

Evert van Rest begeleidt leerprocessen in het sociaal domein.

Reageer op dit artikel

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.