Platform voor buurtontwikkeling

Aanjager Aanpak Laaggeletterdheid @ de Bibliotheek Drachten
afbeelding van diniev  
Kunnen lezen, schrijven, rekenen of computeren is niet voor iedereen in Nederland vanzelfsprekend. De impact van weer leren lezen en schrijven is groot. Behalve dat het taalniveau stijgt, zien we ook dat mensen gezonder en gelukkiger worden als ze leren lezen en schrijven. Dat inspireert en motiveert mij om wegen te vinden om deze mensen te vinden én toe te leiden naar basiseducatie. Dat doe ik vanuit de buurt, maar ook door bijvoorbeeld samen te werken met onderwijs, gezondheidszorg en hulpverlening. Overal waar ik kom plant ik zaadjes die moeten bijdragen aan het creëren van mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling voor mensen met beperkte basisvaardigheden. Nieuwe kansen dus voor mensen voor wie leren, om wat voor reden dan ook, lastig is geweest. Dit doe ik in de gemeente Smallingerland. Hiervoor ben ik vijftien jaar werkzaam geweest in de schuldhulpverlening.
Bijeenkomst met mensen over project in Drachten

Eigen foto

Artikel
afbeelding van diniev  
29 juli 2021

De bibliotheek, huis van boeken? Dat is al lang niet meer zo. Dinie van der Velde werkt als Aanjager Aanpak Laaggeletterdheid voor de bibliotheek in Drachten.