Platform voor buurtontwikkeling

Partner @ CONSENT-methode
afbeelding van Baudy Wiechers  
Alle stemmen gelden, iedereen mee laten doen, gebruik maken van ieders wijsheid op basis van gelijkwaardigheid en gedragen besluiten nemen. Dit zijn belangrijke waarden van waaruit ik werk binnen de CONSENT-methode®, samen met bevlogen collega's. Met een duidelijk doel voor ogen samen mogelijkheden onderzoeken en bespreken om zo bij te dragen aan mooie stappen vooruit richting gedragen besluitvorming en praktische oplossingen die werken!
Goed naar elkaar luisteren, hoe doe je dat?

Foto: Baudy Wiechers

Instrument
afbeelding van Baudy Wiechers  
23 juni 2020

Bij een rondetafelgesprek of brainstorm met bewoners is het de kunst om iedereen aan het woord te laten. Baudy Wiechers legt uit hoe methodisch te werk gaan hierbij kan helpen.