Platform voor buurtontwikkeling

Kijktip: webinar over veerkrachtige wijken in coronatijden

3 onderzoeken toegelicht
Interview
afbeelding van Redactie  
1 september 2020
webinar over veerkrachtige wijken in coronatijden

De coronacrisis vraagt een bepaalde mate van veerkracht van ons allemaal. Zeker voor bewoners in kwetsbare wijken. Maar wat kunnen we ervan leren? In dit webinar praten 3 onderzoekers je bij.

 

Veerkracht is het vermogen om je aan te passen aan tegenslag en daar misschien zelfs sterker uit te komen. De coronacrisis vraagt van ons allemaal veerkracht. Zowel thuis als op het werk en in onze vrije tijd. Wat valt er echter te leren van deze ingewikkelde tijd? Welke kansen, leerpunten en successen doen zich voor in buurten en wijken? Onderzoekers van diverse hogescholen gingen met deze vraagstukken aan de slag.  

Amsterdamse ontwikkelbuurten 

Het lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken (Hogeschool van Amsterdam) onderzocht dit voorjaar wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor de fysieke en sociale ambities in de Amsterdamse ‘ontwikkelbuurten’. En hoe ambtenaren zich hebben moeten aanpassen aan de nieuwe situatie. De onderzoeksgroep ervaart onder andere dat de sociale en economische vraagstukken in deze wijken nog urgenter worden door de coronacrisis. Het gaat dan bijvoorbeeld om vraagstukken rondom eenzaamheid, armoede, huiselijk geweld, leerachterstanden en mensen die vrij geïsoleerd leven. Daarnaast ontstaan er nieuwe risicogroepen, bijvoorbeeld zzp-ers.  

  

Gezinnen in coronatijd 

Het lectoraat Jeugd (Hogeschool Utrecht) onderzocht hoe gezinnen de coronatijd ervaren. Gezinnen zijn immers meer beperkt tot hun eigen woning en moeten werk, school en zorgtaken combineren. Hoe gaan zij om met al deze nieuwe uitdagingen? Het onderzoeksteam ondervroeg hierover ruim tweeduizend (groot)ouders. De eerste bevindingen tonen aan dat 83% de optie tot thuiswerk heeft en 60% zijn werkuren flexibel in kan delen. Bijna de helft van de ondervraagden kan zich niet goed concentreren op het werk als de kinderen thuis zijn. Maar het thuiswerken heeft ook een positief effect; maar liefst 65% hoopt dat thuiswerk mogelijk zal blijven als de coronamaatregelen weer voorbij zijn. Wat betreft het gezinsfunctioneren liet het onderzoek zien dat 26% aangeeft dat er meer ruzie is in het gezin sinds de coronamaatregelen. Daar tegenover staat dat 55% juist zegt dat het gezin meer naar elkaar toe groeit en 35% geeft aan meer naar zijn/haar partner toe te groeien.  

Sociaal-ruimtelijke effecten 

Het lectoraat Architecture in Health (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) onderzoekt de sociaal-ruimtelijke effecten van de coronacrisis. Ze zien dat de meerwaarde van sociale contacten groter is dan ooit en proberen allerlei oplossingen te bedenken om dit vast te houden. Er zijn bijvoorbeeld heel veel technische middelen om ‘de buitenwereld’ naar binnen te brengen, zoals met virtual reality. Of om buurtcontact te versterken met allerlei appmogelijkheden. Het gaat daarbij verder dan alleen de techniek gebruiken, het brengt een verandering teweeg in het leven en gedrag van mensen.  

Ook kijkt de onderzoeksgroep naar het ontwerp van een slimme wijk voor senioren. Dit zijn wijken die sociaal, leefbaar, inclusief en mensgericht zijn. De onderzoeksgroep buigt zich onder andere over de vraag hoe de inrichting van zo’n wijk bijdraagt aan sociale cohesie en gezondheid van de kwetsbare inwoners.  

Webinar 

Op 23 juni vond er een webinar plaats, waarin de eerste onderzoeksresultaten uit bovenstaande onderzoeken werden toegelicht. In een uur tijd ben je weer helemaal bij! In het webinar komen de volgende sprekers aan het woord:  

 

 

Dit is een bewerking van dit artikel dat eerder op de website van Platform Stad en Wijk verscheen.  

Lees meer over:
corona, Wijkaanpak of bekijk onze nieuwsbrief