Platform voor buurtontwikkeling

Hoe bouw je aan een stevig (online) buurtnetwerk?

4 tips op basis van de praktijk achter BuurtBouwen
Praktijkverhaal
afbeelding van Marit Oude Engberink  
15 augustus 2016
Hoe bouw je aan een stevig (online) buurtnetwerk?

Foto: Marco Raaphorst (Flickr Creative Commons)

 

Stichting BuurtWelzijn bouwt in de Utrechtse Vogelenbuurt aan een buurtnetwerk. Marit Oude Engberink geeft, op basis van de praktijk, vier tips om een buurtnetwerk op te zetten en actieve bewoners daarbij te betrekken.

 

 

Een sterk buurtnetwerk waarin bewoners zelf hun informele hulp kunnen regelen. Dat is wat Stichting BuurtWelzijn op termijn wil bereiken. Sinds een jaar werken we aan de ontwikkeling van een buurtnetwerk in de Utrechtse Vogelenbuurt. In deze zoektocht zijn een aantal belangrijke punten te herkennen die inzicht geven in het proces.

1. Maak online contact mogelijk via een burenplatform

Om het voor buren gemakkelijk te maken om contact met elkaar te zoeken en contact te onderhouden zijn we allereerst begonnen met de ontwikkeling van een online burenplatform waarop ook lokale diensten te vinden zijn. Dit platform biedt een overzicht van wat de verschillende bewoners doen in de buurt. Bewoners delen er uitnodigingen voor buurtactiviteiten en stellen elkaar kleine, gemakkelijk op te lossen hulpvragen.

Het platform is een extra middel ter ondersteuning van het onderlinge contact, zoals ik in mijn vorige blog schreef. Het is geen op zichzelf staande oplossing voor het vergroten van de sociale samenhang. Hiervoor zijn juist buurtinitiatieven en activiteiten belangrijk, omdat die de onderlinge band tussen bewoners kunnen versterken.  

2. Betrek bewoners bij de inrichting van hun leefomgeving

Vertrouwen tussen bewoners groeit als ze elkaar goed leren kennen. Buren durven elkaar daardoor makkelijker om hulp te vragen en het buurtnetwerk kan zodoende uitgroeien tot een stevig netwerk.

Onze methode BuurtBouwen hebben we verder ontwikkeld op basis van een Droommethodiek. Deze methodiek van Menko Wiersema zet de wensen van bewoners centraal. En het betrekt hen bij de inrichting van hun leefomgeving op basis van hun wensen.

3. Haal dromen op en verbind bewoners met dezelfde wensen

De pilot van BuurtBouwen vond plaats in de Vogelenbuurt in Utrecht. Samen met een collega heb ik 115 dromen in de buurt opgehaald aan de hand van vragenlijsten. Daarna hebben we de bewoners uitgenodigd voor een bijeenkomst. Vooraf verdeelden we hun dromen in verschillende categorieën zoals; cultuur, groen, sociaal contact, kinderen, etc.

Tijdens de bijeenkomst kwam er een diverse groep van ongeveer 25 actieve bewoners tezamen. Allemaal met de intentie om echt iets te gaan starten in de buurt. Ze sloten zich aan bij een thema en aan het einde van de avond hadden we vier groepen actieve bewoners.

Door BuurtBouwen vinden bewoners gelijkgezinden uit de buurt die zich gezamenlijk willen inzetten voor hetzelfde doel. De kracht van deze methode ligt in het verbinden van bewoners met dezelfde soort wensen.

De resultaten van het BuurtBouwen hangen af van de creativiteit, motivatie en capaciteiten van de actieve bewoners. Uit de vier groepen in de Vogelenbuurt zijn twee groepen samengevoegd, omdat zij overlappende plannen hadden. De ene groep besloot om één activiteit te organiseren rondom de verkeerssituatie in de buurt en het resultaat daarvan naar de gemeente te sturen. Een andere groep heeft als doel om ieder jaar een aantal activiteiten in de buurt te organiseren. Ze zijn op zoek naar andere enthousiastelingen om hun Buurtgroep uit te breiden. Daarvoor gebruiken ze de website waar ze andere bewoners vragen om met hen mee te denken. 

4. Ondersteun initiatief waar nodig met communicatie en netwerk

Wij ondersteunen de groepen vanaf de beginfase waar nodig met tips, promotiemateriaal en uitleg over het gebruik van de website ter ondersteuning van de communicatie. Daarnaast hebben we de bewoners tijdens de eerste avond kennis laten maken met een sociaal makelaar, die helpt met het uitvoeren en faciliteren van buurtinitiatieven. Zo hopen we dat bewoners in hun eigen buurt de juiste weg naar faciliteiten en nodige ondersteuning weten te vinden.

BuurtBouwen bleek een succesvolle methode om de ontmoeting tussen buurtbewoners met eenzelfde droom te faciliteren en hen te activeren om het gezamenlijke doel te bereiken. Om te ontdekken of de methode ook op andere plekken werkt, moet deze minstens 15 keer op verschillende locaties door anderen uitgevoerd worden. Pas dan kunnen we echt zeggen of methode succesvol is.

Wilt u meer weten over het ontstaan van BuurtBouwen en het resultaat? Neem dan contact op met Stichting Buurtwelzijn.

Lees meer over:
Activering, Buurthulp of bekijk onze nieuwsbrief
afbeelding van Marit Oude Engberink  

Marit Oude Engberink

Bij Stichting BuurtWelzijn zijn wij dagelijks bezig met het verbinden van buurtbewoners en hiermee het vergroten van sociale cohesie in buurten en wijken door heel Nederland.

Reageer op dit artikel

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.