Platform voor buurtontwikkeling

Online buurtplatform is maar een deel van de oplossing

Fysieke interactie blijft nodig in een buurt
Blog
afbeelding van Marit Oude Engberink  
13 juli 2016
Online buurtplatform is slechts een deel van de oplossing

Foto: KimSanDiego (Flickr Creative Commons)

 

 

Online buurtplatforms zijn upcoming, maar zijn ze ook altijd de juiste oplossing? Om een hulpvraag van een buurtbewoner op te lossen is meer nodig dan een website.

 

Sinds de opkomst van de drie d’s, digitalisering, decentralisaties en deeleconomie, is er een opmars gaande van allerlei online buurtplatforms waarop gebruikers spullen, kennis en vaardigheden kunnen delen.

Sociaal ondernemers zien hun kans schoon om deze platforms, die bijdragen aan een duurzame socialere en meer zelfstandige samenleving, aan de man te brengen. Hele wetenschappelijke onderzoeken worden gewijd aan het gebruik van de platforms en het effect ervan op onze maatschappij. Zo concludeerde het Stipo in hun onderzoek ‘Nieuwe rijkdom in de wijken’ van september 2015 dat dergelijke online platforms een positief effect hebben op kostenbesparing, duurzame contacten in de buurt en een positiever beeld van buurtbewoners.

Of een platform werkt hangt af van het doel

Toch zijn deze platforms slechts een deel van de oplossing en dat wordt nog wel eens vergeten. De vraag is of een online platform daadwerkelijk helpt om het doel te bereiken. Als het de bedoeling is om vraag en aanbod in een buurt in beeld te brengen en de sociale samenhang te vergroten, dan is het zeker de moeite waard  om een buurtplatform op te zetten. Gaat het om het oplossen van zware zorgvragen bij lichamelijk gehandicapte ouderen? Leg dan de focus op wat echt nodig is, bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding en een goede monitorfunctie van het wijkteam.

Mijn BuurtWelzijn is een online platform dat gebruikt wordt in 398 buurten. Het geeft buurtbewoners de mogelijkheid om nieuws, activiteiten, vraag en aanbod online te vinden en te verspreiden op een eigen gratis buurtpagina. Niet iedere vraag die op het platform verschijnt wordt op magische wijze opgelost. Wie een grasmaaier nodig heeft vindt wel een buur om dat van te lenen. Dat is iets anders dan de vraag om regelmatig te wandelen met een buur in een rolstoel. Om aan de laatste vraag te voldoen is een sociaal professional of actieve bewoner nodig die een groot netwerk heeft in de buurt. Aan de voorkant van de website is niet altijd zichtbaar hoe de vragen die niet meteen kunnen worden opgelost in het online buurtnetwerk, offline worden opgepakt en opgelost door deze bemiddelaars.

Vragen oplossen binnen het eigen netwerk

Bij BuurtWelzijn willen we de samenredzaamheid vergroten. Samenredzaamheid is de mogelijkheid van mensen om vragen binnen hun eigen netwerk op te lossen, waardoor zij bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Fysieke ontmoeting is hierbij een belangrijk speerpunt. Het online platform wordt gebruikt ter ondersteuning van de te organiseren activiteiten.

We zoeken de samenwerking met belangrijke partijen in een buurt, wijk of gemeente. Neem bijvoorbeeld het wijkteam, die vragen van bewoners kan oppakken en oplossen. Deze fysieke interactie blijft nodig. Het is onrealistisch om te verwachten dat alle zorgvragen die in een buurt spelen, op te lossen zijn door matching via een online platform.

In mijn volgende blog vertel ik meer over hoe je een buurtnetwerk opzet. Meer weten? Mail dan naar info@mijnbuurtwelzijn.nl.

Lees meer over:
Activering, Buurthulp of bekijk onze nieuwsbrief
afbeelding van Marit Oude Engberink

Marit Oude Engberink

Bij Stichting BuurtWelzijn zijn wij dagelijks bezig met het verbinden van buurtbewoners en hiermee het vergroten van sociale cohesie in buurten en wijken door heel Nederland.
afbeelding van Marit Oude Engberink  

Marit Oude Engberink

Bij Stichting BuurtWelzijn zijn wij dagelijks bezig met het verbinden van buurtbewoners en hiermee het vergroten van sociale cohesie in buurten en wijken door heel Nederland.