Platform voor buurtontwikkeling

Buurtmaken met ABCD

Gratis publicatie voor bewoners die zelf aan de slag willen
Publicatie
afbeelding van Danielle Rap VSBfonds  
9 juni 2020
Buurtmaken met ABCD

Beeld: 123RF

Waar begin je als je iets in je buurt wilt oppakken? Het VSBfonds verbindt in een nieuwe publicatie kennis over de ABCD aanpak met inspirerende verhalen uit de praktijk.

 

Er zijn veel bewoners actief in hun eigen buurt. Met en voor de buren, gewoon in het dagelijks leven, omdat het anders kan, omdat het leuk is om iets samen te doen, of omdat je een buurvrouw wilt helpen die niet zo makkelijk meer meekomt. De vraag is altijd hoe je in je eigen buurt begint. Soms hoor je over een mooi voorbeeld in een andere plaats, waardoor je een idee krijgt. Of je gaat babbelen met de buren en komt op een idee. En dan? Vaak kijken we buiten de buurt BBQ al snel naar de gemeente of een instantie voor hulp. 

Het VSBfonds wil mensen graag op weg helpen. We vinden het belangrijk dat mensen in hun eigen omgeving elkaar fysiek kunnen ontmoeten, dat mensen uit hele verschillende hoeken van de samenleving elkaar leren kennen en dat mensen in de buurt samen aan de slag gaan voor hun buurt, dorp of wijk. We steunen vanuit die gedachte allerlei initiatieven met donaties. 

Kennis delen

Daarnaast willen we graag de lessen van al die mooie projecten delen met iedereen die daar mee geholpen kan zijn. Wij hebben in ons werk allerlei mensen leren kennen met een interessant idee over hoe je in je buurt aan de slag kunt gaan. En hoe zo’n initiatief echt van de buurt kan zijn. Ook hebben we kennis gemaakt met Asset Based Community Development (ABCD). Dit is geen kant en klaar stappenplan, maar een aanpak die uitgaat van de capaciteiten van een buurtgemeenschap. 

ABCD

In de methode zijn de bronnen (assets) het uitgangspunt voor gemeenschapsvorming. Door de assets in kaart te brengen, te mobiliseren en te activeren ontstaat er een (informeel) netwerk van bewoners, lokale organisaties en verenigingen die samen werken aan verbetering van de buurt. Je werkt van onderop en start bij wat er al aan talent en capaciteit aanwezig is in de buurt. Lees hier meer over de ABCD aanpak, en lees deze blog van een opbouwwerker die met ABCD werkt.

Publicatie Buurtmaken met ABCD

Het VSBfonds heeft nu de kennis vanuit ABCD en mooie verhalen uit de praktijk samengebracht in de publicatie ‘Buurtmaken met ABCD’. Deze publicatie is voor bewoners gratis aan te vragen bij het VSBfonds. 

Daniëlle Rap werkt bij het VSBfonds. Het VSBfonds ondersteunt initiatieven voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving in de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. 

Lees meer over:
afbeelding van Danielle Rap VSBfonds  

Danielle Rap VS...

Vanuit mijn brede achtergrond in het sociaal domein, mag ik samen met mijn collega's adviseren over het type projecten dat wij als fonds steunen om onze doelen te realiseren.