Platform voor buurtontwikkeling

Een kijkje in de keuken van een fonds

Beter een goede buur dan een verre vriend
Publicatie
afbeelding van Danielle Rap VSBfonds  
6 juni 2019
VSBfonds

Foto: VSBfonds

Als je fonds zegt, zeg je geld. Maar is dit niet te kort door de bocht? Welke rol vinden fondsen zelf dat ze innemen in de samenleving? We vroegen het deze keer aan Daniëlle Rap, senior adviseur bij VSBfonds.

 

Eén van de doelen waar het VSBfonds aan wil bijdragen is het versterken van buurten of dorpen. Het VSBfonds wil dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en dat niemand aan de kant hoeft te staan. Actief meedoen betekent dat je onderdeel bent van een groter geheel, dat je een plek hebt, erkenning krijgt, jezelf kunt ontwikkelen en zelf een bijdrage levert aan de samenleving.

Als sociaal fonds vinden wij het belangrijk om financiële steun te geven aan projecten die zich richten op actief burgerschap. Actief burgerschap betekent volgens ons verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en elkaar.

We wonen allemaal in een buurt of dorp, maar leven vaak niet mét die buurt

 
Paul Klouwens en Daniëlle Rap zijn als donatie-adviseurs voortdurend op zoek naar initiatiefnemers met plannen om in hun dorp of buurt meer samenhang te brengen. ‘We wonen allemaal in een buurt of dorp, maar leven vaak niet mét die buurt. Het kennen van je buren is binnen onze individualistische leefstijl meestal niet vanzelfsprekend. Omzien naar elkaar en het samen organiseren van voorzieningen voor en door buurtgenoten al helemaal niet. In het verleden deden we dat via de kerk (of één van de andere zuilen). En nu hebben we vrienden over de hele wereld, maar kennen we onze buurtgenoten lang niet zo goed. En als we ergens tegen aanlopen, kloppen we al snel aan bij de overheid. Als fonds stimuleren we graag initiatieven van bewoners die de samenhang in hun buurt of dorp vergroten en waarbij iedereen een plek kan krijgen. Meer collectief ingestoken dan individueel.’

Contact

Via onze digitale brievenbus ontvangen we aanvragen uit het hele land. We steunen ieder jaar een groot aantal initiatieven bijvoorbeeld in dorpshuizen, speeltuinen of andere ontmoetingsplekken. Maar ook mooie activiteiten die mensen, in een kwetsbare fase van hun leven, helpen zich te ontwikkelen waardoor ze beter in staat zijn mee te doen. Onze regio-collega’s bekijken alle aanvragen en voeren waar nodig gesprekken op locatie. Zo kunnen we beter beoordelen of een project goed aansluit bij de lokale omstandigheden.   

Daarnaast leggen we ook actief contact met initiatieven die interessant zijn. Bijvoorbeeld omdat ze plannen hebben om een eigen verdienmodel te ontwikkelen rond een fysieke ontmoetingsplek. Of omdat ze experimenteren met een vernieuwende vorm van gemeenschapsvorming in hun buurt. We horen graag suggesties via het Buurtwijs-netwerk!

Drie focuspunten

We krijgen allerlei plannen voorgelegd en helaas moeten we dan ook kiezen welke initiatieven we steunen. Bij het versterken van buurten of wijken focussen we op drie soorten activiteiten.

Om te beginnen zien we graag projecten die mensen uit verschillende leefwerelden helpen elkaar te ontmoeten. Denk aan mensen met diverse culturele achtergronden of leeftijden. En bij voorkeur gaat het om activiteiten die leiden tot langdurige contacten. Daarnaast geven we financiële steun aan projecten die ontmoetingsplekken realiseren. Dit kan in de vorm zijn van een gebouw of tuin, maar ook van een real-life ontmoeting tussen mensen die elkaar kennen via een online platform. En tot slot initiatieven die samen bouwen aan een betere community, waar meer onderlinge betrokkenheid groeit, de onderlinge relaties hechter worden en de samenredzaamheid toeneemt. Bijvoorbeeld doordat mensen in een kwetsbare situatie hun netwerk kunnen vergroten of buren samen in hun buurt antwoorden gaan geven op maatschappelijke vraagstukken.

Bewoners centraal

Als adviseur zien (en spreken) we initiatiefnemers met plannen in alle smaken en kleuren. Bij het kiezen wie we kunnen steunen, gaan we bijvoorbeeld voor initiatieven met een lange termijn visie en niet voor eenmalige activiteiten. Er komen ook regelmatig projecten voorbij waar de mensen in een buurt alleen indirect een plek hebben in de activiteiten, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een app of het realiseren van een campagne. Daar kiezen we op basis van eerdere ervaringen liever niet voor. We willen graag projecten steunen die een direct effect hebben op het maatschappelijk leven van mensen en de gemeenschap in een buurt of dorp.

Uitgangspunt voor al onze donaties is de centrale rol van bewoners in activiteiten en organisaties. Een groot deel van de donaties gaat naar bewonersinitiatieven. Dat past erg goed bij ons hoofddoel van het stimuleren van actief burgerschap. Daarnaast vinden we het belangrijk dat initiatieven echt impact hebben en een toekomst hebben na afloop van onze donatie.  

Ga naar de website van het VSBfonds.

afbeelding van Danielle Rap VSBfonds

Danielle Rap VS...

Vanuit mijn brede achtergrond in het sociaal domein, mag ik samen met mijn collega's adviseren over het type projecten dat wij als fonds steunen om onze doelen te realiseren.
afbeelding van Danielle Rap VSBfonds  

Danielle Rap VS...

Vanuit mijn brede achtergrond in het sociaal domein, mag ik samen met mijn collega's adviseren over het type projecten dat wij als fonds steunen om onze doelen te realiseren.