Platform voor buurtontwikkeling

The Best of 2017

Rond de feestdagen blikken we terug op het afgelopen jaar!

Onze community leden hebben een selectie gemaakt van de leukste artikelen van 2017. Lees hier waarom zij juist deze artikelen zo treffend, aansprekend of mooi vonden.   

 

Zelfredzaamheid is een te eenzijdige benadering 

Geselecteerd door Sasha de Ruiter, opbouwwerker Welzijn Lelystad en Buurtwijs Correspondent

 

Wil iedereen mee kunnen doen in onze samenlevig, dan is daar meer voor nodig dan de zo geprezen zelfredzaamheid en eigen kracht


 

 

Gemmie en Gaby, het welkomstcomité van Vitaal Kekerdom 

Geselecteerd door Yvonne van Mierlo, voorzitter Raad van Bestuur Movisie

 

Een artikel over je welkom voelen en het belang van betrokken bewoners voor de leefbaarheid in de kleine kernen 

 

 

 

 

Verander je attitude als welzijnswerker, word gelukscoach

Geselecteerd door Daniël Pit, betrokken bij Krachtproef en oprichter van Bureau voor samenwerkingsopbouw 

 

Welzijnswerkers zijn toe aan positief ingestoken interventies met een optimistische attitude. Laat 2018 het jaar zijn van meer menselijk, dialoog zoekend, tijd nemend en daardoor vele malen effectievere werkhouding! 

 

 

De Haagse Wijkaanpak

Geselecteerd door Penchi Harteveld, Wijkmanager, procesbegeleider en verbindingsofficier initiatieftafels bij Gemeente Leidschendam-Voorburg 

 

Om iedereen bij een gemeente wijkgericht te laten werken, moet wijkaanpak programmatisch worden opgezet.

 

 

 

 

Globalisering, buurteconomie en de waarde van de dorpspomp

Geselecteerd door Pleuni Koopman van LSA, het landelijke samenwerkingsverband van actieve bewoners 

 

Als je over buurten, wijkeconomie en beleid schrijft, is het fijn als zowel bewoners, politici, ambtenaren als economen je kunnen begrijpen. Nico de Boer verstaat deze kunst.