Platform voor buurtontwikkeling

Aangenaam Kennismaken via de Rotary Club Rotterdam Feijenoord

Een praktijkverhaal over een eigentijdse Rotary Club (RC)
Praktijkverhaal
afbeelding van Marie-José van der Meij  
27 oktober 2021

Wie de Rotary niet kent denkt al snel aan een club welgestelde, witte, oudere mannen. Dat kan ook anders. RC Rotterdam Feijenoord is een cultureel diverse club, die zich actief inzet voor de  buurt.

Een praktijkverhaal van Marie-José van der Meij. Al 18 jaar lid van Rotary. Ze deelt haar verhaal over het vormen van een nieuw soort Rotary Club: een RC die een werkelijke afspiegeling is van de samenleving. Wil je ook een Rotary Club in jouw buurt of stad? Marie-José helpt je graag.

De Rotary vindt zijn basis in twee universele principes: leiderschap en goeddoen. Het oorspronkelijke idee achter een Rotaryclub is het samenbrengen van leiders uit de zakenwereld om samen de wereld, en op kleinere schaal de buurt, te verbeteren. De Rotary is een internationale serviceorganisatie met als belangrijkste waarde serve above self. De eerste Rotaryclub in Nederland is opgericht in 1923 nadat het idee is overgewaaid uit de VS. De eerste club ontstond daar al in 1905. Als lid van de Rotary zet ik me graag in om het gedachtegoed van de Rotary te behouden. Ik help graag anderen om een Rotaryclub op te zetten in hun buurt of dorp. 

’Iedereen kan een leider zijn en iets goeds doen voor een ander’

In 2017 heb ik me actief ingezet voor een Rotaryclub in Rotterdam Feijenoord en IJsselmonde. Rotterdam Zuid groeit en er zijn diverse aandachtspunten, waar een RC goed aan kan bijdragen. Ik vind het belangrijk dat een Rotaryclub een afspiegeling is van de lokale samenleving. Het oprichten van een nieuwe RC maakt het makkelijker om diversiteit in achtergrond en leeftijd te realiseren. Dus toen ik aan de slag ging met een Rotaryclub in Feijenoord/IJsselmonde heb ik me erg ingezet om verschillende Rotterdammers bij elkaar te brengen.  

Focus op talenten en netwerk 

Als RC richten we ons op de inzet van kennis, vaardigheden en netwerk. Niet iedereen herkent in zichzelf een leider. Waar het om gaat is dat je je talenten en je netwerk inzet voor een ander. Wat ons in de club verbindt zijn sociale universele waarden: een vreedzame samenleving, het zorgen voor elkaar en een leefbare planeet.  

Inmiddels hebben we diverse mensen met uiteenlopende beroepen en leeftijden bij elkaar gebracht. Er is o.a. een zangeres, een recruiter, een epidemioloog, een bestuurder in de binnenvaart, die ook oud-wethouder is geweest, een advocaat, een spoken word artist en een kostenbouwdeskundige. Het bij elkaar krijgen van een diverse groep mensen vraagt om een lange adem. Het is vooral lastig om jonge mensen enthousiast te krijgen en te houden.  

Om lid worden toegankelijk te houden is de contributie laag. We komen nu samen in o.a. buurtgebouwen en sportclubgebouwen. We kiezen er bewust niet voor om bij elke bijeenkomst uitgebreid samen te dineren. Dat kost niet alleen veel geld, maar ook veel tijd. Veel leden zijn druk, daarom gaan we in onze club flexibel om met elkaars tijd. Je hoeft niet altijd aanwezig te zijn om een bijdrage te kunnen leveren. 

Vriendelijkheid als visitekaartje 

Nieuwe leden werven is niet gemakkelijk. Enthousiast blijven is belangrijk voor het onderling contact. Het lijkt simpel en cliché, maar dat is het niet. Door vriendelijkheid zien mensen voor zich hoe we goed met elkaar kunnen samenleven en hoe we elkaar kunnen helpen. En dat het daarvoor belangrijk is om elkaar beter te leren kennen om zo meer begrip voor elkaar te krijgen.  

Geen hulpvraag maar iets doen of geven 

Op dit moment missen we in onze club (kleine) lokale ondernemers. Ik heb ze gevraagd en gesproken maar sommigen zijn te druk en anderen komen met een hulpvraag en verwachten dat de club het oplost. Dan vallen we terug op de principes van een service club. We zoeken mensen die iets willen bijdragen, delen of geven, vanuit overvloed.  

Campagnes voor buurtinitiatieven 

Als RC gaan we op bezoek bij lokale initiatieven die wat extra hulp kunnen gebruiken. Dat kunnen kleine acties zijn zoals bloembollen planten bij een verzorgingshuis, of soep kopen en uitdelen bij de Vrijheidsmaaltijd. Naast die kleine acties zijn we ook bezig met structurele verbeteringen als het Letterfestival om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid en geld op te halen voor activiteiten voor laaggeletterden. 

We denken graag mee met lokale initiatieven die we ondersteunen. Hoe ze bijvoorbeeld campagne kunnen maken door belangrijke en kapitaalkrachtige mensen te betrekken. Ook maken we contact met de 11 andere Rotaryclubs in Rotterdam. Bij het Letterfestival en de bloembollenacties werken we met verschillende RC’s uit Rotterdam samen. Zo leggen we contacten tussen verschillende netwerken in de stad. 

’Een advocaat denkt heel anders over een vraagstuk dan een spoken word artiest. Dit verrijkt je en geeft je een brede kijk’

De brug van vriendschap en ethiek

Vriendschap tussen mensen met verschillende beroepen is een belangrijk onderdeel van de Rotary. In een vriendschappelijke setting kun je dilemma’s bespreken die je ervaart in je werk. De club biedt een perspectief buiten je eigen beroepswereld door de beroepspraatjes die gehouden worden. Zo denkt een advocaat heel anders over een vraagstuk dan een spoken word artiest of een bouwdeskundige. Dit verrijkt je en geeft je een bredere kijk. Het bespreken van ethische kwesties is iets dat de eerste Rotaryclubs ook deden en het is actueel: door met clubleden te bespreken voor welke keuzes je staat in je werk voorkom je dat je je blind staart op je eigen perspectief. 

 

In de rubriek Aangenaam Kennismaken vertellen buurtmakers hoe ze betekenisvolle contactmomenten organiseren tussen buurtgenoten die elkaar anders niet snel zouden ontmoeten. Deze praktijkverhalen dragen bij aan kennisontwikkeling in het programma Respectvol Samenleven van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

afbeelding van Marie-José van der Meij

Marie-José van ...

Twee jaar geleden een Rotary club opgericht voor de gebieden Feijenoord en IJsselmonde. Zie praktijkverhaal op buurtwijs (27-10-2021).
afbeelding van Marie-José van der Meij  

Marie-José van ...

Twee jaar geleden een Rotary club opgericht voor de gebieden Feijenoord en IJsselmonde. Zie praktijkverhaal op buurtwijs (27-10-2021).