Platform voor buurtontwikkeling

Met je leeftijdgenoot mee in de bestelwagen tijdens zijn bezorgdienst kan buitengewoon verrijkende zijn voor een nieuwkomer. Het intensieve contact dat door friend4friend ontstaat tussen gevluchte en niet-gevluchte jongeren, vergroot begrip voor elkaars leefwereld en leidt soms tot nieuwe vriendschappen.

  ‘De menselijke geest is net een vingerafdruk. Er is er geen eentje hetzelfde. Daarom moet je ook niet in groepen denken. Je moet nooit zeggen; ‘alle Marokkanen’ of ‘alle Turken’ of ‘alle Nederlanders’. Als je wilt dat mensen op een behoorlijke manier samenleven zou je ook eens wat van jezelf moeten opgeven en zelf een beetje moeten opschuiven.’  

  Polarisatie is een issue dat zowel in stedelijke buurten als plattelandsgemeenten speelt. Je kunt tegenover elkaar komen te staan als arm en rijk, hoog- of laagopgeleid, links of rechts of door verschil in etniciteit of religie. Een verscherping van tegenstellingen kan leiden tot spanningen en een gebrek aan ruimte voor genuanceerde meningen. 

Eind 2021 deelde één van de trouwste deelnemers mij mee dat ze per januari gaat stoppen met taallessen Nederlands die ik geef. ‘Door deze lessen voel ik me nu zelfverzekerd genoeg om een nieuwe plek te zoeken,’ vertelde ze. ‘Ik wil meer deelnemen aan de Nederlandse maatschappij.

  Het is 21 november. Vlak voordat het besluit valt om opnieuw in lockdown te gaan ben ik samen met 24 andere orkestleden op deze koude novemberdag in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Na maanden van organiseren en repeteren bereiden we ons voor op ons jaarlijks festival met muzikale levensverhalen.  

  Buurtmakers dagen zichzelf voortdurend uit om nieuwe contacten te maken en onbekenden uit te nodigen om mee te doen. Op die manier maak je van je buurt een lichte gemeenschap waar je elkaar herkent. Maar wanneer je als onbekenden samen aan de koffie zit, hoe voel je je dan op je gemak met elkaar? 

Aangenaam kennismaken, dat is de eerste stap om in contact te komen met mensen uit je buurt. Maar hoe doe je dat als iemand ver van je af staat, een andere mening heeft of andere gebruiken kent?