Platform voor buurtontwikkeling

Teamcoach @ Movisie
afbeelding van Wil Verschoor  
Wil Verschoor werkt sinds 2007 bij Movisie. Eerst was zij manager van het programma Diversiteit en sinds 2015 is zij teamcoach voor de teams Inclusie & Diversiteit, Clientenparticipatie/Democratische Vernieuwing en Participeren naar Vermogen. Daarvoor was zij vanaf 2005 werkzaam bij TransAct, als manager van het programma huiselijk/seksueel geweld en het programma diversiteit. Van 2000 tot 2004 was zij directeur van Stichting Vrouwenopvang Utrecht. Wil studeerde Culturele Antropologie aan de Universiteit van Utrecht, volgde een postdoctorale opleiding Wetenschapsjournalistiek en twee korte managementopleidingen. Van 1985 tot en met 1998 werkte zij binnen de sector Ontwikkelingssamenwerking. Onder andere in Colombia, Nepal en Mexico gaf zij voorlichting en begeleidde projecten voor vrouwen en kinderen. Deskundigheid: Management, emancipatie M/V, diversiteit, arbeidstoeleiding voor kwetsbare groepen.
Ben jij een scharrelprofessional?

Foto: Sasastro (Flickr Creative Commons)

Blog
afbeelding van Wil Verschoor  
7 maart 2018
Resultaten, rapportageverplichtingen en overlegstructuren lijken soms toonaangevender in het werk van sociale professionals dan bewoners op weg helpen. Bevecht je ruimte en word scharrelprofessional, stelt Wil Verschoor.