Platform voor buurtontwikkeling

afbeelding van Wim Burggraaff  
Vanuit de Haagse Hogeschool doe ik onderzoek binnen het lectoraat Grootstedelijke ontwikkelingen. Ik heb boeken gepubliceerd over cultuurparticipatie: (met Mieke Klaver) Culturele praktijken.
afbeelding van het CCV  
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een onafhankelijke stichting die veiligheidsproblemen in kaart helpt te brengen en op te lossen. Wij maken veiligheidsbeleid effectief en uitvoerbaar.
afbeelding van Margit van der Meulen  
O.a bezig met: onderzoek naar ervaringsdeskundigheid; hoe vormgeven aan een inclusieve buurt door volgen van lerende praktijken; kennis delen via o.a.
afbeelding van Hans Alderliesten  
Bij kennisinstituut Movisie werk ik met veel plezier in opdracht van het ministerie van VWS aan sociale vraagstukken zoals eenzaamheid, dementie en informele zorg. Verder houd ik me bezig met filosofie (Augustinus), muziek (Bach) en politiek (CDA).
afbeelding van Daan de Bruijn  
O.a bezig met: Actief met onderzoek naar inclusieve (online) burgerbetrokkenheid in gemeenten, adviseur Een tegen eenzaamheid in diverse gemeenten; Lerende praktijken jongerenparticipatie ism NJi; Ontwikkeling dorpsarrangementen met inwoners, pro
afbeelding van Pieter van Hulten  
Pieter van Hulten werkt bij Aedes vereniging van woningcorporaties en zet zich in voor leefbare wijken en buurten.
afbeelding van Sociaal Werk NL  
Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. Onze ruim 500 leden zijn actief in het brede sociaal domein.
afbeelding van Hanan Nhass  
Door de combinatie van haar religiewetenschappelijke en journalistieke achtergrond doet Hanan Nhass onderzoek naar actuele kwesties, waarin ze de belevingswereld van Nederlanders met een migratieachtergrond centraal stelt.
afbeelding van catheleine verstraten  
Ik ben sociaal werker in de gemeente Mill en sint Hubert in Noord Brabant. ik maak deel uit van de welzijnsorganisatie Sociom die in het gehele Land van Cuijk en west Maas en waal welzijnsdiensten uitvoert. Aandachtsvelden zijn o.a.
afbeelding van Tukkie Tuk  
Opbouwwerk > sociale contacten 'metselen' verbinden. Dichtbij in de buurt > Er-op-af Ieder mens heeft talenten en eigen mogelijkheden. Het maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt of waar je mee worstelt.