Platform voor buurtontwikkeling

afbeelding van Karin Koks  
Contacten met bewoners, organisaties, formeel en informeel, op de straat, samen met bewoners zaken op pakken, ondersteunen, organiseren.
afbeelding van Fanny van der Laak  
Ik werk in het wijkteam van Helmond west. Op verschillende manieren probeer ik mensen met elkaar in verbinding te brengen.
afbeelding van Harry Wagendorp  
Ondersteuning senioren en hun verzorgers
afbeelding van Bob Knoester  
Ik ben een idealist en ondernemer. Ik betrek bewoners bij het maken van hun stad omdat ik denk dat dat nodig is om samen grote vraagstukken op te lossen.
afbeelding van Voor je Buurt  
Wij geloven dat iedereen een goed initiatief kan realiseren door daar mensen voor bij elkaar te brengen. Denk aan een nieuwe ontmoetingsplek in de buurt, een skatepark of een voedselbos.
afbeelding van hestermonica  
In Voorschoten is een Odensehuiskamer, Een open inloophuis voor mensen met beginnende geheugen problemen, hun mantelzorgers , kinderen e.a naasten. Het is een pilot van 3 jaar, we zijn net aan ons derde jaar begonnen In gezonde tijden gemiddeld 12 tot
afbeelding van jakam-movisie  
Ik ben bij Movisie werkzaam als onderzoeker en begeleider bijvoorbeeld betrokken bij de databank Effectieve Sociale Interventies. Ik houd bezig met de thema's samenlevingsopbouw, leefbaarheid en een inclusieve, tolerante samenleving.
afbeelding van SuzannevanRijn  
Ik heb als consulent wijkbeheer bij Pré Wonen korte lijnen met bewoners die mee willen denken om hun wijk leuker, veiliger, schoner of mooier te maken.
afbeelding van Geeske  
We werken met de welzijnspoot in een gebiedsteam binnen de gemeente Weststellingwerf.