Platform voor buurtontwikkeling

afbeelding van Cees Liefting  
Ik ben bestuurlijk actief in het brede sociaal domein en ervaar dat een groot deel van de professionals zich vooral richt op hulp en begeleiding aan individuele inwoners, dit terwijl er voor een aantal zorg- en hulpvragen er ook een goed welzijnsantwoord
afbeelding van BuurtBij - Leonie Zijp  
BuurtBij - thuis in eigen buurt DE VISIE VAN BUURTBIJ: SAMEN BEWUST IN DE BUURT Ik ben Leonie en woon met mijn gezin in Venhuizen.
afbeelding van Sebastiaan Hennink  
Ik ben voor Pakhuis de Zwijger een onderzoek aan het doen naar inclusieve stadsparken. Ik zou graag zo veel mogelijk mensen doormiddel van een enquete bevragen over hun belevingen in een stadspark en hoe toegankelijk zij deze vinden.
afbeelding van Hans Visser  
Even anders voorstellen dan we gewend zijn: Ik was ooit een kwetsbaar, gevoelig en daardoor teruggetrokken kind die zichzelf ingehouden hield uit angst voor afwijzing.
afbeelding van Lotte Zuidema  
Als accounthouder van voorliggende organisaties, ben ik bezig met het in kaart brengen van de thema's die (bij ons) per kern spelen. De komende 4 jaar willen we ons voorliggend veld gaan doorontwikkelen
afbeelding van Yo van Hees  
Ik probeer cliënten, organisaties en bedrijven met elkaar in contact te brengen.
afbeelding van Geert Leerink  
Realiseren van een buurthuis in de Hoven waar activiteiten plaatsvinden door een voor bewoners.
afbeelding van pelib  
Naast gemeenteraadslid in Hendrik-Ido-Ambacht ben ik ambtenaar in de gemeente Rotterdam. Ik hou mij vooral bezig met bewonersparticipatie, "huis van de wijk", en duurzaamheid.