Platform voor buurtontwikkeling

afbeelding van Chien Engel  
Ondersteunen van burgers verveningen en versterken van sociale veranderen die bijdrage aan leefbaarheid
afbeelding van hout  
afbeelding van Marianne  
Ondersteun en initieer samen met inwoners projecten en activiteiten in de diverse dorpen en kernen van de gemeente Lingewaard.
afbeelding van Mathilde Pruntel  
Ik werk aan goede samenwerking tussen gemeenschap en gemeente. Een menselijke overheid graag!
afbeelding van Janien  
Weet jij als geen ander wat er speelt in jouw buurt of wijk? Wil jij die onmisbare verbinder zijn tussen bewoners, organisaties en professionals? Met veel enthousiasme zijn wij gestart met de opleiding Participatie en Buurtontwikkeling.
afbeelding van bouke Velzen  
Met veel plezier zijn wij gestart met les geven aan de opleiding Participatie en Buurtontwikkeling . Ben jij die onmisbare link tussen bewoners, organisaties en professionals in jouw buurt, wijk of dorp?
afbeelding van Mathijs Euwema  
Welzijn in Noordenveld is een kleine welzijnsorganisatie in een kleine, qua inwonersaantal, rurale gemeente (wel vlakbij de "grote" stad).