Platform voor buurtontwikkeling

Reageer op dit artikel

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

Bewoners in actie voor het Oude Westen: versterken van inclusieve burgermacht

Publicatiedatum: 
21 februari 2023
Samen met een grote groep inwoners werkt de Aktiegroep Het Oude Westen sinds de jaren zeventig van onderop aan een leefbare wijk. In een nieuwe publicatie over ‘inclusieve burgermacht’ beschrijft Movisie de werkwijze van dit buurtinitiatief in de Rotterdamse wijk Het Oude Westen

 

Movisie onderzoekt lokale praktijken die werken aan het versterken van ‘inclusieve burgermacht’. Doel is om in beeld te krijgen wat nodig is om inwoners van wijken en buurten aan het roer te krijgen bij het realiseren van buurtdoelen. Eerder publiceerde Movisie rapporten over de aanpak van het Amsterdamse project Hart voor de K-buurt en de Stichting Lokaal in Zutphen. In een net verschenen publicatie staat de werkwijze van de Aktiegroep het Oude Westen centraal. In samenspel met vrijwilligers, professionals en instanties werkt dit burgerinitiatief aan het versterken van de leefbaarheid en aan oplossingen voor problemen als energiearmoede, gentrificatie, zichtbare en onzichtbare dakloosheid, drugsgebruik en overlast en zwerfvuil.

Visualisaties en portretten

De publicatie is verrijkt met twee visualisaties. Een daarvan toont belang en rollen van de vrijwilliger als kloppend hart van de wijk en verbeeldt de verschillende manieren waarop zij hun waarde bewijzen. Een tweede visualisatie toont ‘de vaste figuren in lokaal samenspel’, ‘typen spelers’ die je vaak tegenkomt in de wijk, zoals de ‘stille inwoner’ en de ‘bestuurlijke durfal’. Bij deze figuren zijn zinvolle vragen gesteld die kunnen helpen om met tot effectieve samenwerking te komen.
Behalve deze visualisaties bevat het rapport drie inspirerende portretten van personen die in Het Oude Westen een belangrijke rol spelen: een ‘gouden vrijwilliger’, een initiatiefrijke doener’ en een ‘verbindende ambtenaar’.

Auteur: 
van Mourik, K.; Steinmez, S.; Noordewier, Y.; Santpoort, R.
Organisatie: 
Movisie
Jaar uitgave: 
2023
Type publicatie: 
Onderzoeksrapport
Kennisplein artikel: 
ja