Platform voor buurtontwikkeling

Casusbundel Wij in de Wijk

Publicatiedatum: 
31 maart 2022

Hoe bereik je dat in wijken en buurten mensen prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in een kwetsbare positie? De casusbundel Wij in de Wijk 3 laat zien dat bonding en zelforganisatie hierbij een belangrijke rol kunnen spelen.

Hoe bereik je dat in wijken, buurten en streken mensen prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in een kwetsbare positie? Evenals in Wij in de Wijk 1 en 2 zoekt Movisie in deze derde casusbundel naar antwoorden op deze vraag.

De invalshoek van deze zoektocht is in deze vervolgpublicatie echter net wat anders dan in de vorige. Eerder werden vooral initiatieven in kaart gebracht die gericht zijn op bridging, waarbij mensen verbinding zoeken met personen buiten de eigen groep. In deze derde bundel worden initiatieven begeschreven die zijn gericht op bonding: het samenbinden van mensen die zich in elkaar herkennen of een bepaald belang delen.

De reden is dat tijdens het project Wij in de Wijk steeds vaker de positieve kanten van bonding werden ontdekt. Waar mensen elkaar kunnen opzoeken op basis van wat ze bindt, wordt het contact makkelijker, is er sneller begrip en herkenning. De beschutting van de eigen, herkenbare groep is voor menigeen zelfs noodzaak om staande te blijven. En het blijkt voor velen een basis voor persoonlijke groei en ontwikkeling, waardoor men beter zijn plek weet te vinden in buurt en wijk én overbruggende contacten met anderen kan maken. Anders gezegd: bonding is in veel gevallen zelfs een voorwaarde om te komen tot bridging, het slaan van bruggen naar andere groepen en individuen

Auteur: 
Cadat-Lampe M.; Dermaux J.; Doornink N.; Engbersen R.; Jansen J.; van de Kamp J.; Keers T.; von Meyenfeldt L.; Repetur L.; de Vries S.;
Organisatie: 
Movisie
Jaar uitgave: 
2021
Type publicatie: 
Onderzoeksrapport
Naam contactpersoon: 
Judith Jansen
Telefoonnummer: 
06 - 5544 0518
Kennisplein artikel: 
ja