Platform voor buurtontwikkeling

Reageer op dit artikel

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

De persoon achter het dossier: Werkwijze en resultaten van de Wijkrechtbank Eindhoven

Publicatiedatum: 
16 juni 2022

Geen repressieve, maar preventieve insteek in wijkrechtspraak. Dat is de insteek van de pilot Wijkrechtbank Eindhoven. De pilot is dus oplossingsgericht: de Wijkrechtbank probeert via deze aanpak te zorgen dat betrokkenen niet opnieuw strafbare feiten begaan. 

 

Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de werkwijze en resultaten van de pilot Wijkrechtbank Eindhoven: een rechtbank die, naar voorbeeld van Amerikaanse community courts, in maart 2019 haar deuren heeft geopend voor verdachten met problemen op verschillende leefgebieden om te komen tot ‘probleemoplossende wijkrechtspraak’. Door met behulp van een multidisciplinair team van hulpverleners ‘achterliggende problemen’ (bijvoorbeeld een verslaving of schuldproblematiek) te adresseren, wil de wijkrechtbank voorkomen dat de betrokkene opnieuw strafbare feiten begaat. De pilot past binnen het streven van de Rechtspraak naar meer ‘maatschappelijk effectieve rechtspraak’ en is de eerste pilot in Nederland gericht op probleemoplossende strafrechtspleging. 

Samengevat zijn de sterke punten van de wijkrechtbankaanpak de integrale, persoonsgerichte aanpak gericht op maatwerk. De wijkrechtbank is goed in het bieden van hulp aan mensen die klem zitten in de bureaucratie, doordat binnen de netwerksamenwerking schotten tussen en binnen organisaties makkelijker doorbroken kunnen worden. De zwakke punten zijn de wijkgerichtheid en de mogelijkheid om overlast in de buurt terug te dringen. Op zaaksniveau kan de Wijkrechtbank Eindhoven op dat laatste punt wel het nodige betekenen, maar de vermindering van overlast die daarmee bereikt wordt is slechts een druppel op de gloeiende plaat. 

Auteur: 
Doornbos, N.; Hanoeman, R.
Organisatie: 
Raad voor de rechtspraak
Jaar uitgave: 
2021
Type publicatie: 
Onderzoeksrapport
Naam contactpersoon: 
Nienke Doornbos
Kennisplein artikel: 
ja