Platform voor buurtontwikkeling

Reageer op dit artikel

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

Wij in de Wijk Casusbundel 4

Publicatiedatum: 
16 september 2022

Hoe bereik je dat in wijken en buurten mensen prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in een kwetsbare positie? De casusbundels Wij in de Wijk van Movisie laten zien hoe initiatieven op allerlei plaatsen in het land daaraan werken. 

 

Overal in Nederland werken inwoners, sociaal professionals en mensen van gemeenten samen om hun leefomgeving prettiger, leefbaarder en socialer maken. Vanuit het project Wij in de Wijk beschrijft Movisie hoe betrokkenen dit aanpakken. Wat zijn hun ervaringen, successen en tegenvallers? Eerder publiceerde Movisie de bundels Wij in de Wijk 1, 2 en 3.

Slotbalans 

Movisie heeft in het meerjarige Wij in de Wijk-project kunnen vaststellen dat er op het punt van verbinding en gemeenschapsvorming sprake is van een enorme positieve dynamiek in wijken, buurten en dorpen. Dit sluit aan op de door de Vereniging Nederland Zorgt voor Elkaar onderzochte explosieve groei van zorgzame gemeenschappen. Op de lagere schaalniveaus in onze samenleving staan burgers niet met de ruggen naar elkaar. Er was veel ‘omzien naar elkaar’ te bespeuren. Movisie streek neer in de krachtwijken Poelenburg in Zaanstad en Oud-Woensel in Eindhoven. Maar ook in het oudmijnwerkersgebied Heerlen-Noord, in Mierlo-Hout Helmond, de flatwijk in Uden en het Drentse Bovensmilde. Het leverde weer nieuwe inzichten op.

Blijven investeren

In het reflectiehoofdstuk is de kennisoogst van het Wij in de Wijk-project samengevat. Die bevat relevante bouwstenen voor actieve bewoners, gemeenten, en sociaal professionals om ‘het omzien naar elkaar’ te versterken, maar ook de boodschap dat het cruciaal is te blijven investeren in gemeenschapsversterking. Het omzien naar elkaar op lagere schaalniveaus, vraagt gerichte ondersteuning/facilitering en de juiste houding van betrokken instanties. Als daar sprake van is, blijkt er verbluffend veel mogelijk te zijn waar het gaat om contactlegging en verbinding. 

Auteur: 
Cadat-Lampe M.; Dermaux J.; Engbersen R.; Jansen; de Vries, S.
Organisatie: 
Movisie
Jaar uitgave: 
2022
Type publicatie: 
Onderzoeksrapport
Naam contactpersoon: 
Marc Engberts
Kennisplein artikel: 
ja