Platform voor buurtontwikkeling

Samen naar een duurzame en leefbare wijk

Publicatiedatum: 
10 februari 2022

Kunnen we de energietransitie benutten als hefboom om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren? Dit onderzochten Platform31, Nyenrode Business Universiteit en achttien gemeenten drie jaar lang in het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken.

 

Kunnen we de energietransitie benutten als hefboom om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren? Dit onderzochten Platform31, Nyenrode Business Universiteit en achttien gemeenten drie jaar lang in het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken. Na drie jaar experimenteren is de balans opgemaakt. De belangrijkste conclusie is dat het heel goed mogelijk is om de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met de aanpak van sociale opgaven, maar dat dit niet eenvoudig is. Toch is het heel hard nodig, omdat het verbinden van deze op het oog uiteenlopende opgaven tot een versneld bereik van verschillende doelen kan leiden. In de deelnemende wijken zijn waardevolle stappen gezet en belangrijke streetwise lessen geleerd. In deze publicatie bundelen we de oogst, zodat het Rijk, gemeenten, stedelijke en regionale samenwerkingspartners en vooral bewoners de vruchten kunnen plukken. De verduurzaming van onze wijken is immers nog in volle gang.

Auteur: 
Uyterlinde, M.; van Hal, A.; Coen, M.; Can, E.
Organisatie: 
Platform31 en Nyenrode Business Universiteit
Jaar uitgave: 
2022
Type publicatie: 
Onderzoeksrapport
Naam contactpersoon: 
Emre Can
Kennisplein artikel: 
ja