Platform voor buurtontwikkeling

KIS Wijkmonitor: Verschillen in leefsituatie tussen groepen naar herkomst

Publicatiedatum: 
31 januari 2022

In kwetsbare wijken in de grotere steden staat de leefbaarheid, vooral voor mensen met een migratieachtergrond, onder druk. De cijfers over leefomstandigheden op wijkniveau in de Wijkmonitor van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) helpen beleidsmakers met het maken van beleid op maat voor specifieke groepen.

 

Leefomstandigheden kunnen per groep flink verschillen, blijkt uit de factsheet. Er zijn voor veel groepen met een migratieachtergrond, bijvoorbeeld op het gebied van arbeid en onderwijs, positieve ontwikkelingen te zien. Maar voor een aantal groepen, vooral inwoners met een vluchtelingenachtergrond, zijn de cijfers over het algemeen fors ongunstiger. Voor hen is een koopwoning een illusie, is de financiële situatie niet rooskleurig en zijn de onderwijskansen van de kinderen klein. De situatie wordt voor nieuwkomers na enkele jaren wel wat beter, maar bij hen en ook bij groepen met een migratieachtergrond die al langer in Nederland verblijven blijft de kloof met mensen zonder migratieachtergrond groot.

Door beleid op maat te maken voor specifieke groepen, kan de wijkaanpak veel effectiever worden. De KIS Wijkmonitor biedt de mogelijkheid om tot op wijkniveau in iedere gemeente een beeld te krijgen van de leefomstandigheden van verschillende bewonersgroepen. De verschillen tussen de groepen in dezelfde wijk kunnen aanzienlijk zijn. Een goed beeld is nodig om gelijke kansen te bevorderen en accenten in het lokale beleid of de wijkaanpak te leggen. In een factsheet ontwikkeld door KIS, wordt een beeld geschetst van die verschillen in Nederland en in enkele voorbeeldgemeenten en -wijken.

Auteur: 
Bellaart, H; Brock, A.
Organisatie: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2022
Type publicatie: 
Onderzoeksrapport
Naam contactpersoon: 
Hans Bellaart
Kennisplein artikel: 
ja