Platform voor buurtontwikkeling

Hoe breng je bewoners en professionals met elkaar in contact?

Drie manieren die in de Indische Buurt goed werken
Interview
afbeelding van Ruud Fiere  
21 juni 2018
Hoe breng je bewoners en professionals met elkaar in contact?

Bakkie op het plein. Foto: Ruud Fiere

Ruud Fiere is sociaal projectontwikkelaar. Hij jaagt aan, verbindt, faciliteert, helpt bewonersinitiatief en weet dus ook dat de inzet van professionals hard nodig is. Daarom deelt hij zijn drie manieren om bewoners en professionals met elkaar in contact te brengen.

 

‘De Indische Buurt in Amsterdam-Oost is een levendige en diverse buurt. De buurt kent van oudsher veel sociale woningbouw en veel buurtinitiatieven. De laatste jaren is de buurt aan het verhippen, terwijl er ook nog armoedeproblematiek is’, vertelt Ruud ter introductie.

‘Als sociaal projectontwikkelaar help ik bewoners verder met ideeën. Ik ben daarnaast ook coördinator en aanjager van de Indische BuurtBalie, ons buurtplatform waarop alle bewoners en organisaties hun informatie kunnen zetten. Hun activiteiten, hun oproepen, hun projecten en hun wensen. Met de Indische BuurtBalie zijn we lid van de coöperatie Gebiedonline. We denken actief mee over de ontwikkeling van dit platform dat inmiddels in ongeveer twintig andere wijken, buurten en dorpen gebruikt wordt.’

Zichtbaarheid

De Indische BuurtBalie geeft zichtbaarheid aan de vele bewonersinitiatieven die er zijn in de Indische Buurt. Bewoners en professionals zijn er op te vinden, met een profielschets, foto en de beschrijving van de activiteit die ze organiseren. Dit draagt zeker bij aan ‘elkaar beter vinden’, maar om de kloof tussen bewoners, professionals en bestuurders te dichten is er nog meer nodig. Daarom worden er in de Indische Buurt drie vormen ingezet die Ruud graag hieronder deelt.

Bakkie op het Plein

‘Er zijn veel organisaties in onze buurt actief. Toch weten de bewoners ze niet altijd te vinden of is de drempel om met ze in contact te komen soms toch te hoog. Om de bewoners laagdrempelig in contact te brengen met de professionals en de activiteiten, zijn we gestart met Bakkie op het Plein. Bakkie op het Plein is er om bewoners te laten zien wat er allemaal te doen is in hun buurt en welke organisaties allemaal actief zijn en een aanbod hebben voor de bewoners. Maar ook om met buren in gesprek te gaan: om te vragen hoe het met ze gaat, wat hen bezighoudt of wat zij vinden van de buurt.’

Ruud vervolgt: ‘Nu de zon weer gaat schijnen willen we met het Bakkie weer de buurt in: een herkenbare rode tent, kraampjes, gratis koffie, thee en hapjes en kinderactiviteiten. Dit willen we vooral gaan doen op de plekken waar door renovatie en achterstallig onderhoud de omgeving wat is verrommeld, om zo informatie te geven en ook te peilen wat mensen zelf willen bijdragen.’

Buurtagenda

Naast elkaar weten te vinden en beter te leren kennen, is het ook belangrijk om de bewoners te betrekken bij de toekomstige (beleid)ontwikkeling van de buurt. Ruud licht toe: ‘We willen de burgers graag bij het beleid betrekken en we willen de bestuurders, de politici en de ambtenaren graag inzicht geven in het bewonersperspectief. Daarom zijn we thematische bijeenkomsten gaan organiseren over de toekomst van de Indische Buurt. Deze bijeenkomsten waren bedoeld voor bewoners, ervaringsdeskundigen en professionals uit organisaties die actief zijn in de buurt. Er werden thema’s behandeld zoals Welzijn en Zorg, Duurzaamheid, Pedagogisch Klimaat en Lokale democratie. Het waren open gesprekken waarin we ophaalden wat bewoners belangrijk vinden.’

‘Met de input van deze bijeenkomsten en een grotere bijeenkomst over alle thema’s heen, willen we  komen tot een Buurtagenda. Dat is een document waarin staat hoe wij onze buurt in de toekomst graag willen zien. Deze Buurtagenda kan dan naast de prioriteiten van de gemeente gelegd worden en richting geven aan de gesprekken met de gemeente. In de Buurtagenda willen we vastleggen wat goed gaat in de buurt, op die verschillende thema’s, wat minder goed gaat, maar ook waar we ons zorgen over maken.’

Wijkkunde

Naast elkaar beter vinden en mee kunnen denken en beslissen over de toekomst van je buurt, is het ook belangrijk dat de aanwezige potentie in een buurt optimaal wordt benut. Daarom vertelt Ruud over een vrij recent initiatief: ‘Een ander, nieuw initiatief in onze buurt is Wijkkunde. We zagen dat de kennis en kunde in de wijk niet altijd optimaal benut worden. We willen met Wijkkunde het sociale kapitaal, dat wil zeggen, de talenten, de kennis en de expertise die aanwezig zijn in de buurt, inzetten om de buurtinitiatieven naar een hoger plan te brengen.’

‘Elke maand worden er Wijkkundegesprekken georganiseerd. Bij elk gesprek staat een buurtinitiatief centraal waaraan wij in zo’n gesprek een denktank van experts aanbieden. Dat zijn buurtbewoners en professionals uit de wijk die actief meedenken met de initiatiefnemer. Alle ideeën, hoe klein of pril ook, krijgen binnen Wijkkunde een podium, een klankbord en passende ondersteuning. Wijkkunde verlaagt de drempel om van een idee naar een initiatief te komen en zorgt dat de vaart erin komt en blijft. Het is een platform waar initiatiefnemers, bewoners en professionals bij elkaar komen om van elkaar te leren over het werken in de wijk.’

Potentie

Tot slot deelt Ruud graag nog een voorbeeld met ons: ‘Er woont hier een vrouw die graag uit haar uitkeringssituatie wil komen en onlangs haar diploma Sociale Hygiëne heeft gehaald. Ze wil graag haar passie voor eten omzetten in een bedrijf dat kookt voor eenzame ouderen. Wij helpen haar naar mensen die een ondernemersplan met haar kunnen opzetten, contact maken met Resto van Harte en Humanitas. Zo worden dromen omgezet in concrete en realistische stappen. En wordt al de potentie in de buurt werkelijk zichtbaar gemaakt.’

Het is niet vanzelfsprekend dat bewoners en professionals elkaar weten te vinden. ‘Bovenstaande initiatieven en voorbeelden werken voor ons in de Indische Buurt,’ zegt Ruud. ‘Wellicht doen ze het ook in jouw buurt. Voor meer informatie mag je me natuurlijk altijd mailen.’

afbeelding van Ruud Fiere

Ruud Fiere

Sociaal projectontwikkelaar van maatschappelijke initiatieven die leiden tot eigenaarschap, creativiteit, solidariteit, duurzaamheid.
afbeelding van Ruud Fiere  

Ruud Fiere

Sociaal projectontwikkelaar van maatschappelijke initiatieven die leiden tot eigenaarschap, creativiteit, solidariteit, duurzaamheid.