Platform voor buurtontwikkeling

Wij in de wijk 1: Werken aan sociale samenhang in buurten en wijken

Publicatiedatum: 
15 maart 2020

De digitale publicatie ‘Wij in de wijk’ beschrijft initiatieven van inwoners, professionals, gemeenten en soms ook bedrijven, die de handen ineenslaan om hun omgeving prettiger, leefbaarder en socialer te maken.

Zorgen dat inwoners van wijken en buurten prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in een kwetsbare positie. De publicatie ‘Wij in de Wijk', over het versterken van de sociale cohesie tussen groepen inwoners in een wijk, beschrijft zeven praktijken die daarmee bezig zijn. De inspirerende voorbeelden komen uit verschillende delen van het land, van Noardeast-Fryslân tot Den Bosch. 

Bekijk ook deel 2

Auteur: 
Cadat-Lampe, M.; Engbersen, R.; Jansen, J.; Kamp, J. van de; Repetur, L.; Talma, M.
Organisatie: 
Movisie
Jaar uitgave: 
2020
Type publicatie: 
Boek
Naam contactpersoon: 
Lou Repetur
Kennisplein artikel: 
ja