Platform voor buurtontwikkeling

Visie versterken sociale basis: Utrecht voor iedereen

Publicatiedatum: 
1 januari 2018

Notitie van de gemeente Utrecht uit 2018 over het versterken van de sociale basis. 

In deze notitie leest u de visie van de gemeente Utrecht op het versterken van de sociale basis op het gebied van de Wmo. We beschrijven hoe een sterke sociale basis bijdraagt aan ‘de beweging naar voren’. Met deze beweging bedoelen we dat Utrechters gewoon mee kunnen doen en zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. In deze visie beperken we ons tot de sociale basis voorzieningen en initiatieven die vanuit de Wmo gefinancierd worden. Verder geven we inzicht in de besteding van de middelen die beschikbaar zijn voor de sociale basis binnen het programma Maatschappelijke Ondersteuning, welke extra middelen voor het versterken van de sociale basis beschikbaar gemaakt worden en hoe we die inzetten.

De gemeente heeft deze notitie geschreven op basis van inbreng van bewoners en maatschappelijke partners uit de stad. 

Jaar uitgave: 
2018
Type publicatie: 
Beleidsdocument
Kennisplein artikel: 
ja