Platform voor buurtontwikkeling

Op weg naar de toekomstige sterke sociale basis in Leiden

Publicatiedatum: 
1 januari 2019

Notitie van de gemeente Leiden uit 2019 over nieuwe werkwijze om de sociale basis te versterken.

Doel van het programma Sterke Sociale Basis is om te komen tot een samenhangend geheel aan activiteiten en voorzieningen, dat overzichtelijk en toegankelijk is en bijdraagt aan het welzijn van inwoners. Hierbij staat de behoefte van de inwoners en de situatie in een wijk en gebied centraal.

De gemeente beoogt meer te kunnen sturen op de opgave in wijken en versnippering te voorkomen. Om dit te realiseren is het programma Sterke Sociale Basis gestart. In dit programma zijn een aantal fases benoemd. Fase 1 bestaat uit analyse van de huidige situatie en op basis hiervan ontwerp van de oplossingsrichting van de toekomstige werkwijze. Een intensief participatietraject maakte onderdeel uit van deze fase. Fase 1 is afgerond met een uitvoeringsbesluit over de toekomstige werkwijze. Op basis van dit besluit wordt het vervolgproces (fase 2 uitvraagprocedure) gestart en invulling gegeven. In deze notitie beschrijven we wat de belangrijkste inzichten zijn uit de analysefase en wordt op basis daarvan de toekomstige werkwijze uitgewerkt. Dit wordt vervolgens concreet vertaald naar een aanpak voor fase 2 van het programma. 

Organisatie: 
Gemeente Leiden
Jaar uitgave: 
2019
Type publicatie: 
Beleidsdocument
Kennisplein artikel: 
ja