Platform voor buurtontwikkeling

Interventiebeschrijving Studio Bruis - samen buurten

Publicatiedatum: 
3 mei 2021

Er staan in Nederland vijf- à zesduizend wooncomplexen waarin ruim een miljoen ouderen wonen. In toenemende mate onstaan zorgen over eenzaamheid en anonimiteit in deze 55+ wooncomplexen. De interventie Studio BRUIS stelt bewoners in staat om zelf een nieuwe impuls te geven aan het sociale leven in en rond het woongebouw met oog voor diversiteit in achtergronden en talenten. 

Er staan in Nederland vijf- à zesduizend 55+ wooncomplexen met sociale huurappartementen waarin ruim een miljoen ouderen wonen. In toenemende mate maken woningcorporaties, gemeenten en bewoners zich zorgen over eenzaamheid en anonimiteit in deze 55+ wooncomplexen. De interventie Studio BRUIS – Samen buurten, hierna kortweg BRUIS genoemd, is een methode voor community building die bewoners in staat stelt om zelf een nieuwe impuls te geven aan het sociale leven in en rond het woongebouw. Minder als één grote, gelijkgestemde ‘familie’, meer op basis van het leren erkennen, waarderen en benutten van de toegenomen diversiteit aan achtergronden, interessegebieden en talenten. Daarnaast leert BRUIS bewoners hoe zij op een nieuwe manier bewonersactiviteiten kunnen organiseren. Minder centraal aangestuurd vanuit traditionele formele commissies en meer geënt op de ontwikkeling van kleine, zelf gekozen en zelf beheerde informele activiteitengroepjes, clubs en mini-projecten, hier verder ‘micro-activiteiten’ genoemd.

Doel van BRUIS is de ontwikkeling van een vitale woongemeenschap met het oog op het versterken van het sociale netwerk en het bevorderen van de sociale participatie van de bewoners. De interventie stelt het Bruisteam in staat om zelf de hiervoor nodige stappen te zetten. Alle activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen van een nieuwe wooncultuur (clubcultuur) en nieuwe manieren van activiteiten organiseren. Deeigen kracht (interesses, ambities, hobby’s en talenten) van bewoners vormen hiervoor het vertrekpunt.

Auteur: 
ActivAge
Organisatie: 
Studio BRUIS
Jaar uitgave: 
2021
Type publicatie: 
Onderzoeksrapport
Kennisplein artikel: 
ja