Platform voor buurtontwikkeling

De kunde van begeleiden

Publicatiedatum: 
24 februari 2020

Rapport van de ontwikkeling van een begeleidingsmethodiek voor (assistent)afdelingsleiders van Wedeka Kringloop & Milieu. 

Samen met (assistent)afdelingsleiders is in een actieonderzoek onderzocht hoe zij hun leidinggevende en begeleidingsvaardigheden kunnen verbeteren. Na afloop blijkt het reflectief handelen te zijn toegenomen. Ook hebben de (assistent)afdelingsleiders meer kennis van diverse gespreksvaardigheden en weten ze deze in de praktijk toe te passen. Tevens zijn ze zich bewuster geworden van hun rol en positie als leidinggevenden zonder dat ze deloyaal zijn aan zichzelf en aan de medewerkers.

Auteur: 
Polstra; L. & Zwart, R.
Organisatie: 
Hanze Hogeschool
Jaar uitgave: 
2020
Type publicatie: 
Onderzoeksrapport
Kennisplein artikel: 
ja