Platform voor buurtontwikkeling

Robert Putnam

Robert Putnam (Bron: Flickr Creative Commons - FPA S.r.l.)

Artikel
2 mei 2016

Robert Putnam (1941) is politicoloog en als hoogleraar verbonden aan de Harvard University. Het begrip 'sociaal kapitaal' is dankzij hem gemeengoed geworden in het sociaal werk.
Saul Alinsky

Saul Alinsky (Still uit een interview, 1967)

Artikel
3 mei 2016

Sinds kort staat de naam van Saul Alinsky (1909-1972) opnieuw in de belangstelling. Er verschijnt zelfs een stroom nieuwe publicaties over zijn werk.
Jane Jacobs

Jane Jacobs (Still uit een interview door Active Living Network)

Artikel
6 mei 2016

Jane Jacobs (1916-2006) heeft meer dan wie ook een stempel gedrukt op het denken over steden gedurende de tweede helft van de 20ste eeuw.
John McKnight (1935) is de drijvende kracht achter de Asset Based Community Developement-aanpak, waarbij wijkbewoners zelf een actieve rol spelen.
Death and Life of Great American Cities – Jane Jacobs

Rittenhouse Square (Foto: Michael Lovitt - Flickr Creative Commons)

Stedenbouw heeft effect op integratie en participatie. Jane Jacobs constateerde het al in 1961: problemen ontstaan daar waar functies als wonen, werken en recreëren gescheiden zijn.
Pas afgestudeerden ondersteunen bewonersinitieven in een trainingsprogramma. Met een praktische aanpak krijgen buurtinitiatieven meer kans op succes.
Bewoners aller buurten, verenigt u!

Amsterdam Osdorp Foto: Robert Heijnen (Flickr Creative Commons)

In tegenstelling tot beter gesitueerden, organiseren mensen met weinig geld zich niet zo effectief. Bewoners van Osdorp zoeken naar mogelijkheden om gezamenlijk hun positie te versterken. Dat leidt soms tot gezond tegendraadse oplossingsrichtingen.
Zorgvrijstaat Rotterdam West

De aanschuiflunch bij Zorgvrijstaat Rotterdam West (Foto: Paul van der Blom).

Interview
9 mei 2016

Rollatorspreekuren, goedkope zorgaanpassingen in huis, aanschuifmaaltijden, hulp bij schulden: de Zorgvrijstaat Rotterdam West wil werken aan nieuwe vormen van zorg. Met experimenteren en al lerend leren willen ze komen tot een zorgcoöperatie voor Rotterdam West. En welja, tot democratische vernieuwing.
Amsterdam Zuid-Oost

Amsterdam Zuid-Oost (foto Karen Eliot, Flickr Creative Commons)

Praktijkverhaal
8 mei 2016

In de Koornhorst in Amsterdam Zuid-Oost kwamen oudere bewoners zelf in de benen: sfeer en relaties in de flat verbeterden aanzienlijk. Hoe kon dat?
DOCK Werkers ABCD Methode

DOCK Werkers (Youtube)

Methodebeschrijving
20 januari 2016

ABCD (Asset Based Community Development) is een aanpak die eind jaren '80 ontwikkeld is door John McKnight. De ABCD-methode is nog steeds actueel en het begint altijd bij datgene wat al aanwezig is in een community: de bronnen.