Platform voor buurtontwikkeling

docent - onderzoeker @ Haagse Hogeschool
afbeelding van Wim Burggraaff  
Vanuit de Haagse Hogeschool doe ik onderzoek binnen het lectoraat Grootstedelijke ontwikkelingen. Ik heb boeken gepubliceerd over cultuurparticipatie: (met Mieke Klaver) Culturele praktijken. Schoonheid en betekenis achter de voordeur (SWP, 2019) en over het werken in stadslabs: (met Jaswina Bihari-Elahi) Verandering door actieonderzoek. In stadslabs werken aan nieuwe sociale praktijken (van Gorcum, 2020).
Foto community builders Den Haag (gemaakt door Boo van der Vlist)

Foto: Boo van der Vlist

Publicatie
afbeelding van Wim Burggraaff  
21 juli 2020

In een aantal Haagse wijken zijn community builders actief. Hoe verhouden zij zich tot andere wijkprofessionals en wat is hun toegevoegde waarde?