Platform voor buurtontwikkeling

Manager Effectiviteit en vakmanschap @ Movisie
afbeelding van Saskia Keuzenkamp  
Gemeenten erkennen burgerinitiatieven lang niet altijd als volwaardige partij

Foto: Jeroen Mirck (Flickr Creative Commons)

Artikel
afbeelding van Saskia Keuzenkamp  
7 maart 2017

Gemeenten lijken nog niet met open armen te staan om burgerinitiatieven welkom te heten. Saskia Keuzenkamp vindt dat gemeenten in hun beleid meer moeten uitgaan van het vertrouwen in burgers.