Platform voor buurtontwikkeling

(samenlevings)projecten & advies & parttime opbouwwerker Welzijn Rivierstroom @ Marien van Schijndel,
afbeelding van Marien van Schijndel  
Lange carrière in het werken voor de publieke zaak: 'van alles net genoeg weten en kunnen' en daardoor een generalist in de stijl van twaalf ambachten dertien uitdagingen. In vogelvlucht: ontwikkelingswerker, bouwkundig opzichter tekenaar, sociaal cultureel werker, jongerenwerker, jeugdwelzijnsadviseur, participatie- en leefbaarheidsadviseur, politieke - en opbouwwerkcampagnes organisator, ICT en samenleving adviseur, senior opbouwwerker, aanjager, trainer, innovator, methodiekontwikkelaar, provocateur in de goede betekenis van het woord, project- en conceptbedenker, en mantelzorger. Altijd nieuwsgierig en schrijver van zowel beleidsnotities als teksten waarbij creativiteit gevraagd wordt al probeer ik in de laatste twee geen onderscheid te maken.
Verander je attitude als welzijnswerker: word gelukscoach
Blog
afbeelding van Marien van Schijndel  
27 december 2017
Marien van Schijndel raakte geïnspireerd door Wijksafari, een theatervorm ontwikkeld door Adelheid Roosen. Marien stelt dat attitudeverandering bij welzijnswerkers noodzakelijk is om de mensen weer werkelijk te kunnen bereiken.

Foto: Ronald Rugenbrink (Flickr Creative Commons)

Praktijkverhaal
afbeelding van Marien van Schijndel  
2 februari 2017
Marien van Schijndel vertelt over een spannend moment tijdens het dialooggesprek dat hij voerde met een groepe oudere vrouwen in een Drents dorp  
  •