Platform voor buurtontwikkeling

promovendus @ Universiteit voor Humanistiek
afbeelding van Maria van der Harst  
Onderzoeker burgerinitiatieven - Betrokken bij vragen rondom duurzaamheid en democratische legitimatie.
Doen is sneller dan praten

Foto: stock (123rf)

afbeelding van Maria van der Harst  
20 juni 2019
Hoe duurzaam zijn bewonersinitiatieven? Een vraag die gemoederen bezig blijft houden. Maria van der Harst deed er onderzoek naar en zoomt hierbij in op de prangende kwestie van snelheid in relatie tot duurzaamheid.