Platform voor buurtontwikkeling

Adviseur Thuis in de wijk @ Movisie
afbeelding van Margit van der Meulen  
O.a bezig met: onderzoek naar ervaringsdeskundigheid; hoe vormgeven aan een inclusieve buurt door volgen van lerende praktijken; kennis delen via o.a. leerbijeenkomsten rondom onderwerpen die raken aan maatschappelijke zorg, ervaringsdeskundigheid, destigmatisering en onderlinge zorg / zelfhulp.
Ondersteunen van buurtbewoners met kwetsbaarheid
Interview
afbeelding van Margit van der Meulen  
2 juli 2020

Wat is de rol van woningcorporaties bij het ondersteunen van buurtbewoners met een verhoogde kwetsbaarheid? Leonie Heezen en Roderik Wijma van Bo-Ex vertellen.