Platform voor buurtontwikkeling

Opbouwwerker @ Minters
afbeelding van Jorien Wassenaar  
Met veel plezier werkzaam als opbouwwerker voor Minters dienstverleners in Welzijn. Ik ben als opbouwwerker gekoppeld aan het wijkteam. Kennis van netwerkontwikkeling in de wijk, het organiseren van samenwerkingsverbanden, bewonersparticipatie. Ik geloof in de kracht van een goede samenwerking tussen buurtbewoners , instanties en gemeente. Door de krachten te bundelen hebben wij al heel veel moois met elkaar weten te bereiken en proberen wij zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Mijn werkzaamheden hebben direct raakvlakken met de volgende thema's: Eenzaamheid, achter de voordeur, ontmoeting, overlast/leefstijlproblematiek. Ik ben bereikbaar per mail jorien.wassenaar@minters.nl